اقتصاد آمریکا: تحلیل هفتگی دلار

یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱

هفته گذشته دلار آمریکا بیشترین افت قیمتی در دو ماه گذشته را تجربه کرد. بدبینی ها نسبت به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۱۸ دلیل اصلی کاهش ارزش دلار آمریکا بوده است. تلاش جمهوری خواهان برای تایید طرح اصلاح مالیات ها هنوز نتیجه قابل توجهی در پی نداشته، در حالیکه گزارش نشست ماه نوامبر فدرال رزرو هم نشانگر نگرانی مقامات فدرال رزرو از عملکرد ضعیف تورم بوده است. این هفته گزارش های مهم اقتصادی از آمریکا منتشر خواهد شد. ارزیابی ثانویه از رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا برای سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷، شاخص مطلوب تورمی فدرال رزرو (PCE) و شاخص ISM بخش تولیدی منتشر خواهند شد. از اواسط سال ۲۰۱۷، عملکرد شاخص های اقتصادی آمریکا بهتر از پیش بینی ها بوده، که نشان می دهد شاید مدل پیش بینی تحلیلگران، اقتصاد آمریکا را دست کم گرفته است.
این هفته تعداد زیادی از مقامات فدرال رزرو آمریکا سخنرانی خواهند کرد. رئیس فدرال رزرو در برابر کنگره حاضر خواهد شد و به سوالات پاسخ خواهد داد و هشت نفر از اعضای صاحب رای کمیته فدرال رزرو نیز سخنرانی خواهند کرد. این سخنرانی ها می توانند تاثیر زیادی بر انتظارات نرخ بهره ای بازار بگذارند. در حال حاضر بازار برای یک مرحله افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۱۸ آماده است و احتمال دومین مرحله افزایش نرخ بهره در سال آینده نیز قابل توجه است. اما بر اساس برآورد های فدرال رزرو، سال آینده نرخ بهره سه بار افزایش خواهد یافت. این واگرایی میان انتظارات نرخ بهره ای بازار و فدرال رزرو نشان می دهد که سرمایه گذاران نظرات اخیر بانک مرکزی را جدی گرفته اند. در واقع نظرات فدرال رزرو نشان می دهد که بانک مرکزی بیش از آن چیزی که در عمل نشان می دهد، نسبت به آینده بدبین است. اگر مقامات اظهار نظر های قبلی را دوباره تکرار کنند و در عین حال گزارش های اقتصادی خوب باشند، به احتمال زیاد شاهد رشد ارزش دلار آمریکا خواهیم بود.
در این میان معامله گران بایستی به مسائل سیاسی هم توجه کنند. به نظر می رسد که رابرت مولر، مشاور ویژه و مستقل در تحقیقات در رابطه با ارتباط کمپین انتخاباتی ترامپ با روسیه به حلقه های نزدیک رئیس جمهور آمریکا رسیده است. در همین حال، مجلس نمایندگان آمریکا هنوز به طرح جامعی از اصلاح مالیات ها دست نیافته است. همه این عوامل چشم انداز اجرای سیاست های انبساطی مالی دولت را زیر سوال می برد. در شرایط فعلی نمی توان انتظار داشت که معامله گران هنوز به بخشی از کاهش مالیات ها تا پیش از پایان سال ۲۰۱۷ امیدی داشته باشند. با این حال حتی پیشرفت کوچکی در فرآیند اصلاح مالیات ها می تواند سرمایه گذاران را به شدت خوشحال کند. شاید بعد از یک سال عدم پیشرفت در فرآیند اصلاح مالیات ها، تاثیر ناامیدی اولیه سرمایه گذاران از بین رفته باشد. در واقع زمانیکه بازار به مدت طولانی نسبت به موضوعی بدبین باشد، هر خبر خوبی می تواند دیدگاه معامله گران را تغییر دهد. با فرض اینکه سایر عوامل تاثیر گذار طبق پیش بینی ها باشند، هر گونه پیشرفتی در مذاکرات موجب بهبود دلار آمریکا خواهد شد.