آیا نفت خام سبک آمریکا موفق به شکست سقف کانال نزولی خواهد شد؟

پنج شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۴

با توجه به نمودار چهارساعته ملاحظه می شود که نفت خام سبک آمریکا (WTI) هم چنان بالای خط روند صعودی بلند مدت معامله می شود. از روز ۲۷ نوامبر، حرکات صعودی نفت بعد از برخورد به مقاومت رند ۵۹ دلار متوقف شده و بازار داخل کانال نزولی نوسان می کند. روز ۴ دسامبر، بازار موفق به شکست کف قیمتی کانال شد اما بعد از برخورد به حمایت رند ۵۶ دلار مجددا به داخل کانال بازگشت. در حال حاضر نیز نفت با سقف کانال نزولی درگیر است. شکست سقف کانال می تواند قیمت نفت را تا نرخ میانی ۵۸٫۵۰ و مقاومت ۵۹ دلار بالا بکشد. در صورت شکست مقاومت رند ۵۹ احتمال تشدید حرکات نوسانی بازار تا نرخ رند ۶۰ دلار وجود دارد. در مقابل، بازگشت از سقف کانال می تواند قیمت را تا حمایت اول در نرخ میانی ۵۷٫۵۰، حمایت دوم در نرخ ۵۷ دلار و حمایت اصلی در نرخ میانی ۵۶٫۵۰ پایین بکشد. کف قیمتی کانال هدف نهایی بازار خواهد بود که با نرخ رند ۵۶ دلار و خط روندی انطباق خوبی دارد.

 

نمودار چهارساعته نفت خام آمریکا