آیا نفت خام سبک موفق به شکست سقف کانال نزولی خواهد شد؟

چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۷

با توجه به نمودار چهارساعته ملاحظه می شود که نفت خام سبک آمریکا (WTI) هم چنان بالای خط روند صعودی بلند مدت معامله می شود. حرکات صعودی نفت از سوی مقاومت رند ۵۹ دلار متوقف شده و در کانال نزولی نوسان می کند. روز ۶ دسامبر، بازار موفق به شکست کف قیمتی کانال شد و به نرخ رند ۵۶ سقوط کرد. اما حمایت رند ۵۶ دلار نفت را مجددا به داخل کانال بازگرداند. در حال حاضر قیمت زیر نرخ رند ۵۸ دلار قرار دارد. به نظر می رسد که بازار سقف کانال را نشانه رفته است. شکست سقف کانال می تواند قیمت نفت را تا نرخ میانی ۵۸٫۵۰ و مقاومت رند ۵۹ دلار بالا بکشد. شکست قطعی نرخ ۵۹ دلار می تواند منجر به تشدید حرکات نوسانی تا نرخ رند ۶۰ دلار شود. در مقابل، بازگشت نزولی از سطح قیمتی ۵۸ دلار و عبور به زیر نرخ ۵۷٫۵۰، می تواند نفت را به حمایت اول در نرخ رند ۵۷، سطح میانی ۵۶٫۵۰ و در نهایت به کف قیمتی کانال (منطبق با حمایت رند ۵۶٫ دلار) برساند.

 

نمودار چهارساعته نفت خام آمریکا