اقتصاد های استرالیا و نیوزیلند: چرا دلار نیوزیلند از دلار استرالیا عقب مانده است؟

یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۱

در سال ۲۰۱۷ هر دو دلارهای استرالیا و نیوزیلند در برابر دلار آمریکا رشد کردند، تفاوت میزان رشد این ارزهای کالایی در برابر دلار آمریکا تا حدودی عجیب است، به‌خصوص که هر دو اقتصاد استرالیا و نیوزیلند همبستگی بالایی با یکدیگر دارند. دلار استرالیا بیش از ۸ درصد در برابر دلار آمریکا تقویت‌شده، درحالی‌که دلار نیوزیلند تنها ۲ درصد رشد کرده است. رشد هر دو ارز کالایی بیشتر به خاطر ضعف دلار آمریکا و بهبود تمایلات ریسک‌پذیری بازار بوده است. بااین‌حال، بحران داخلی نیوزیلند مانع از رشد بیشتر دلار نیوزیلند شده است.
بحران سیاسی داخلی نیوزیلند و کاهش قیمت جهانی لبنیات می‌توانند رشد اقتصادی نیوزیلند را بیش از این تضعیف کنند، اما نرخ پایین بیکاری، اجرای سیاست‌های انبساطی مالی، افزایش دستمزدها و تورم خوب نیوزیلند می‌توانند بانک رزرو نیوزیلند را وادار کنند تا به فکر افزایش نرخ بهره باشد. در طول سه سال آینده، حداقل دستمزدهای نیوزیلند به‌اندازه ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. افزایش دستمزدها می‌تواند منجر به افزایش مخارج مصرف‌کنندگان، رشد اقتصادی و تشدید فشارهای تورمی‌شود، که در این صورت موجب تقویت دلار نیوزیلند خواهند شد.
در استرالیا، رشد دستمزدها یک مشکل اساسی بوده است و درحالی‌که گذر اقتصاد استرالیا از یک اقتصاد متکی به بخش معدنی از فعالیت‌های اقتصادی حمایت کرده، اما چشم‌انداز رشد دستمزدها در سال ۲۰۱۸ خیلی امیدوارکننده نیست و این مسئله می‌تواند رشدهای دلار استرالیا را محدود کند. بانک رزرو استرالیا می‌تواند به افزایش نرخ بهره فکر کند، اما مسلماً افزایش نرخ بهره استرالیا تدریجی و کُند خواهد بود. این موضوع باعث می‌شود تا چشم‌انداز دلار استرالیا تا حدودی مبهم شود. به‌خصوص که در این میان دلار استرالیا می‌تواند از رشد خوب اقتصاد جهانی منتفع شود، اما درعین‌حال تحت تأثیر منفی رشد ضعیف اقتصاد چین قرار گیرد. این هفته دلارهای استرالیا و نیوزیلند می‌توانند به رشد خود ادامه دهند، اما در این میان بایستی به شاخص‌های PMI استرالیا هم توجه کرد.