بازگشت نفت خام سبک آمریکا از سقف کانال نزولی

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۴

با توجه به نمودار چهارساعته ملاحظه می شود که نفت خام سبک آمریکا (WTI) هم چنان بالای خط روند صعودی بلند مدت معامله می شود. روز ۲۴ نوامبر، مقاومت رند ۵۹٫۰۰ دلاری مانع از ادامه حرکات صعودی شده و در نتیجه شاهد کاهش ارزش نفت بودیم، به طوریکه داخل کانال نزولی در حال نوسان است. روز جمعه، بازار به الگوی دو کندل بازگشتی تشکیل شده در نمودار روزانه واکنش نشان داده و حمایت نرخ میانی ۵۶٫۵۰، نفت را به سقف کانال نزولی رساند. اما سقف کانال در قالب مقاومت ظاهر شد و قیمت را به نرخ رند ۵۷٫۰۰ دلاری بازگردانده است. در حال حاضر نفت با نرخ رند ۵۷٫۰۰ درگیر است. محدوده ۵۷٫۵۰-۵۷٫۰۰ در اوایل ماه نوامبر در قالب ناحیه مقاومتی ظاهر شده و این امر منجر به افت قیمت تا نرخ رند ۵۵٫۰۰ دلاری شده بود. اگر محدوده مذکور مجددا در قالب مقاومت ظاهر شود، قیمت نفت می تواند تا نرخ میانی ۵۶٫۵۰، نرخ رند ۵۶٫۰۰ دلاری و کف قیمتی کانال پایین بیاید. در مقابل، شکست سقف کانال (منطبق با نرخ میانی ۵۷٫۵۰) می تواند قیمت را مجددا تا مقاومت رند ۵۹٫۰۰ دلاری بالا بکشد. نرخ رند ۵۸٫۰۰ و نرخ میانی ۵۸٫۵۰ نیز در این بین قرار گرفته اند.

 

نمودار چهارساعته نفت خام سبک