بازگشت نفت خام سبک آمریکا از ناحیه مقاومتی

چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۹:۵۰

با توجه به نمودار چهارساعته ملاحظه می شود که نفت خام سبک آمریکا (WTI) هم چنان بالای خط روند صعودی بلند مدت معامله می شود. روز ۲۷ نوامبر، حرکات صعودی بازار از سوی ناحیه مقاومتی ۵۹٫۰۰-۵۸٫۵۰ محدود شده و در نتیجه شاهد نوسان قیمت نفت در زیر ناحیه مقاومتی هستیم. دیروز، ناحیه مقاومتی هم چنان از ادامه حرکات صعودی ممانعت کرد، بطوریکه قیمت نفت بعد از سه بار برخورد مجدد به این ناحیه کاهش یافته و به نرخ رند ۵۷٫۰۰ دلاری سقوط کرد. اما حمایت ۵۷٫۰۰ منجر به بازگشت بازار به سطح میانی ۵۷٫۵۰ دلاری شده است. در حال حاضر نیز نفت با نرخ ۵۷٫۵۰ درگیر است. حمایت سطح قیمتی مذکور می تواند بازار را مجددا به نرخ رند ۵۸٫۰۰ و ناحیه مقاومتی بازگرداند. برای ادامه حرکات صعودی تا نرخ رند ۶۰٫۰۰ دلاری باید منتظر شکست قطعی ناحیه مقاومتی ماند. در مقابل، بازگشت از نرخ میانی ۵۷٫۵۰ می تواند قیمت نفت را تا نرخ ۵۷٫۰۰، سطح میانی ۵۶٫۵۰ و نرخ رند ۵۶٫۰۰ دلاری پایین بکشد.

 

نمودار چهارساعته نفت خام سبک