خروج نفت خام سبک آمریکا از دامنه نوسانی

پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۲

با توجه به نمودار چهارساعته ملاحظه می شود که حرکات صعودی نفت خام سبک آمریکا (WTI) از سوی مقاومت رند ۵۹٫۰۰ دلاری محدود شده و بازار حرکات اصلاحی خود را به سطح ۵۰ درصدی فیبوناچی (منطبق با نرخ رند ۵۷٫۰۰) رسانده بود. سطح ۵۰ درصدی مانع از ادامه حرکات اصلاحی شده و در نتیجه شاهد نوسان نفت در محدوده ۵۹٫۰۰-۵۷٫۰۰ بودیم. دیروز، بازار از سوی نرخ اصلاح ۳۸٫۲ درصدی (منطبق با نرخ میانی ۵۷٫۵۰) با مقاومت مواجه شده و بعد از شکست کف قیمتی دامنه نوسانی (نرخ رند ۵۷٫۰۰) تا نرخ رند ۵۶٫۰۰ دلاری (نصف ارتفاع دامنه) پایین آمده است. در حال حاضر نفت با نرخ ۵۶٫۰۰ دلاری درگیر است. ادامه حرکات نزولی و شکست نرخ ۵۶٫۰۰ می تواند بازار را ابتدا به نرخ میانی ۵۵٫۵۰ و اصلاح ۱۰۰ درصدی فیبوناچی (منطبق با نرخ رند ۵۵٫۰۰ دلاری) برساند. در این صورت می توان گفت که نفت موج صعودی اخیر را به طور کامل اصلاح کرده است. در مقابل، واکنش به نرخ ۵۶٫۰۰ دلاری و بازگشت از این سطح، می تواند قیمت نفت را به مقاومت اول در اصلاح ۶۱٫۸ درصدی و مقاومت اصلی در نرخ رند ۵۷٫۰۰ (کف قیمتی دامنه) بازگرداند.

 

نمودار چهارساعته نفت خام سبک آمریکا