نوسان نفت خام سبک آمریکا زیر مقاومت رند ۵۹٫۰۰ دلاری

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۱

با توجه به نمودار چهارساعته ملاحظه می شود که نفت خام سبک آمریکا (WTI) هم چنان بالای خط روند صعودی بلند مدت معامله می شود. حرکات صعودی بازار از سوی مقاومت رند ۵۹٫۰۰ دلاری محدود شده و موج صعودی اخیر تا سطح ۵۰ درصدی فیبوناچی (منطبق با نرخ رند ۵۷٫۰۰) اصلاح شده است. سطح ۵۰ درصدی مانع از ادامه حرکات اصلاحی شده و نفت بین سطوح ۵۹٫۰۰-۵۷٫۰۰ در حال نوسان است. در جلسه معاملاتی امروز، کاهش قیمت نفت منجر به رسیدن بازار به زیر نرخ رند ۵۸٫۰۰ دلاری (منطبق با اصلاح ۲۳٫۶ درصدی) شده است. واکنش به اصلاح ۲۳٫۶ درصدی می تواند منجر به سقوط نفت به کف قیمتی دامنه (نرخ ۵۷٫۰۰) شود، که سطح میانی ۵۷٫۵۰ (منطبق با اصلاح ۳۸٫۲ درصدی) نیز در این بین قرار گرفته است. شکست کف قیمتی دامنه، بازار را به اصلاح ۶۱٫۸ درصدی فیبوناچی (منطبق با نرخ میانی ۵۶٫۵۰) و در نهایت به نرخ ۵۶٫۰۰ دلاری (نصف ارتفاع دامنه) خواهد رساند. در مقابل، عبور به بالای نرخ رند ۵۸٫۰۰ دلاری می تواند بازار را به نرخ میانی ۵۸٫۵۰ و سقف دامنه برساند. شکست قطعی نرخ رند ۵۹٫۰۰ (سقف دامنه)، می تواند قیمت نفت را تا نرخ میانی ۵۹٫۵۰ و نرخ رُند ۶۰٫۰۰ دلاری بالا بکشد.

 

نمودار چهارساعته نفت خام سبک آمریکا