آیا اصلاح نزولی طلا شروع شده است؟

سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۵

با توجه به نمودار چهارساعته مشاهده می شود که حرکات صعودی طلا که بعد از شکست جعلی نرخ رند ۱۲۴۰ دلار شروع شده است، بعد از افزایش ۸۰ دلاری و بدون حرکات اصلاحی به مقاومت رند ۱۳۲۰ دلار رسیده است. روز ۳ ژانویه طلا از سوی نرخ رند ۱۳۲۰ دلار با مقاومت مواجه شد، بطوریکه بعد از اصلاح جزئی تا نزدیکی حمایت میانی ۱۳۰۵ دلار، مجددا تقویت شده و به اوج قیمتی ۱۳۲۶٫۰۵ (منطبق با نرخ میانی ۱۳۲۵) رسیده است. اخیرا طلا به شدت با مقاومت رند ۱۳۲۰ دلار درگیر بوده اما عدم موفقیت خریداران در شکست سطح میانی مذکور منجر به کاهش ارزش طلا تا نرخ میانی ۱۳۱۵ شده است. هر بار برخورد به این سطح قیمتی مجددا طلا را به نرخ رند ۱۳۲۰ بازگردانده است. غلبه قدرت فروشندگان بر خریداران در سطح میانی ۱۳۱۵ دلار می تواند بازار را تا حمایت اول در نرخ رند ۱۳۱۰ دلار و حمایت اصلی در نرخ میانی ۱۳۰۵ (منطبق با اصلاح ۲۳٫۶ درصدی فیبوناچی) پایین بکشد. برای ادامه حرکات اصلاحی باید منتظر شکست قطعی ۱۳۰۵ دلار ماند. در مقابل، اگر نرخ ۱۳۱۵ دلار از بازار حمایت کند، می توان شاهد بازگست طلا به مقاومت اول در نرخ رند ۱۳۲۰ دلار و مقاومت اصلی در نرخ ۱۳۲۶٫۰۵ بود.

.

نمودار چهارساعته طلا