“بیت کوین حباب دارد”

جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۷

به گزارش شرکت مشاوره وال‌استریت، Quinlin & Associates، انتظار می‌رود که قیمت بیت کوین در پایان سال ۲۰۱۸ زیر ۱۸ هزار دلار باشد. این شرکت برای محاسبه ارزش بیت کوین از دو روش، رویکرد هزینه تولید بیت کوین و رویکرد هزینه حافظ ارزش بودن بیت کوین، استفاده کرده است. که درنتیجه به ترتیب طبق این روش‌ها قیمت بیت کوین ۲۱۶۱ دلار و ۶۸۷ دلار است. در ارزیابی قیمت بیت کوین با فرض “پول” بودن آن، این شرکت استفاده قانونی و غیرقانونی بیت کوین در پرداخت‌ها و بازار سیاه را هم حساب کرده است. بعد از تست‌های انجام‌شده، شرکت به این نتیجه رسیده است که ارزش هر یک بیت کوین برابر ۱۷۸۰ دلار است. در آخر شرکت به این نتیجه رسیده که قیمت بیت کوین حباب دارد.