تحلیل هفتگی: آیا پین بار نزولی EURUSD عمل خواهد کرد؟

یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۶

با توجه به نمودار هفتگی ملاحظه می شود که حرکات صعودی EURUSD (که از کف قیمتی ۱٫۰۳۴۰ شروع شده بود)، از سوی مقاومت ۱٫۲۰۴۲ متوقف شده، به طوریکه نرخ برابری موج صعودی اخیر را تا سطح ۲۳٫۶ درصدی فیبوناچی اصلاح کرده است. هم چنین جفت ارز از روز ۳ سپتامبر ۲۰۱۷ در کانال نزولی معامله می شد. روز ۲۶ نوامبر ۲۰۱۷، نرخ برابری بعد از برخورد به سقف کانال با مقاومت مواجه شد و به سمت حمایت ۱٫۱۷۲۵ بازگشت. اما نرخ ۱٫۱۷۲۵ از روز ۳ دسامبر ۲۰۱۷ مانع از ادامه حرکات نزولی تا کف قیمتی کانال شده و مجددا منجر به تقویت جفت ارز تا نرخ رند ۱٫۱۹۰۰ شده بود. حضور خریداران در سطح قیمتی ۱٫۱۹۰۰ و فشارهای خرید منجر به شکست سقف کانال شده و نرخ برابری را به مقاومت ۱٫۲۰۴۲ رسانده است.
در هفته گذشته، نرخ برابری توانست به بالای مقاومت ۱٫۲۰۴۲ عبور کند و به نرخ رند ۱٫۲۱۰۰ برسد. اما شکست جعلی بوده و بازار با تشکیل الگوی کندل پین بار نزولی ضعیفی به زیر مقاومت مذکور بازگشته است. در هفته جاری، جفت ارز با محدوده مقاومتی مهم ۱٫۲۱۰۰-۱٫۲۰۴۲ درگیر خواهد بود. بازگشت نزولی از ناحیه مقاومتی و واکنش به پین بار نزولی می تواند نرخ برابری را به حمایت اول در نرخ ۱٫۱۹۰۰، حمایت دوم در نرخ رند ۱٫۱۸۰۰ و حمایت اصلی در نرخ ۱٫۱۷۲۵ برساند. در مقابل، غلبه قدرت خریداران بر فروشندگان و شکست محدوده مقاومتی، نرخ برابری را ابتدا به نرخ رند ۱٫۲۲۰۰ و در نهایت به نرخ رند ۱٫۲۳۰۰ خواهد رساند.

.

نمودار هفتگی یورو و دلار آمریکا