تحلیل هفتگی: آیا GBPUSD به ۱٫۳۷ دلار خواهد رسید؟

یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۱

با توجه به نمودار هفتگی ملاحظه می شود که GBPUSD حرکات اصلاحی خود را به سطح ۳۸٫۲ درصدی فیبوناچی (منطبق با نرخ رند ۱٫۳۷۰۰) رسانده است. نرخ رند ۱٫۳۷۰۰ مانع از ادامه حرکات اصلاحی شده و در نتیجه شاهد تضعیف جفت ارز تا سطح میانی ۱٫۳۰۵۰ بودیم. روز ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷، برخورد نرخ برابری به خط روند صعودی بلند مدت و حمایت ۱٫۳۰۵۰ منجر به تقویت جفت ارز تا سطح میانی ۱٫۳۵۵۰ شده است. نرخ میانی ۱٫۳۵۵۰ در قالب مقاومت ظاهر شده و در نتیجه شاهد بازگشت بازار به حمایت رند ۱٫۳۳۰۰ بودیم. نرخ رند ۱٫۳۳۰۰ در سال ۲۰۱۶ و در سال ۲۰۱۷ چندین بار در قالب مقاومت ظاهر شده، اما اخیرا به حمایت تبدیل شده است. به طوریکه نرخ برابری مجددا از سوی سطح قیمتی مذکور حمایت شده و به مقاومتی میانی ۱٫۳۵۵۰ رسیده است.
هفته گذشته، جفت ارز با نرخ ۱٫۳۵۵۰ درگیر بود و نرخ برابری در اطراف این سطح قیمتی بسته شده است. شکست قطعی مقاومت میانی ۱٫۳۵۵۰ می تواند حرکات صعودی را تا مقاومت اول در سطح ۱٫۳۷۰۰ (منطبق با اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی)، مقاومت دوم در نرخ میانی ۱٫۳۸۵۰ و هدف نهایی بازار در نرخ رند ۱٫۴۰۰۰ برساند. اگر نرخ ۱٫۳۵۵۰ هم چنان در قالب مقاومت ظاهر شود، بازگشت نزولی می تواند نرخ برابری را به سطح میانی ۱٫۳۴۵۰ و حمایت رند ۱٫۳۳۰۰ بازگرداند. در این صورت می توان گفت که جفت ارز در دامنه نوسانی ۲۵۰ پیپی (۱٫۳۵۵۰-۱٫۳۳۰۰) معامله می شود.

.

نمودار هفتگی پوند و دلار آمریکا