جمعه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶ - ۹:۲۷

همان‌طور که مشاهده می‌شود، AUDUSD از سوی حمایت چهارساعته ۰٫۷۸۶۹ تقویت‌شده است. ضعف دلار آمریکا هم بر جفت ارز تأثیر مثبتی گذاشته و نرخ برابری توانسته به نزدیکی ۰٫۷۹ برسد. در نمودار هفتگی، جفت ارز از ناحیه عرضه ۰٫۷۸۹۷-۰٫۷۸۱۳ عبور کرده است. شکست قطعی این ناحیه می‌تواند نشانگر هموار شدن مسیر صعودی بازار تا مقاومت هفتگی ۰٫۸۰۶۵ باشد. همچنین در نمودار روزانه هم ناحیه مقاومتی در انتهای بالایی ناحیه عرضه هفتگی در ۰٫۷۸۹۷-۰٫۷۸۷۰ قرارگرفته است. هدف صعودی بعدی بازار در بالای این محدوده روزانه، ناحیه عرضه روزانه ۰٫۷۹۸۶-۰٫۷۹۵۱ خواهد بود.
روند بازار: نرخ ۰٫۷۹ سطح کلیدی برای بازار است و درحرکت بعدی بازار نقش مهمی خواهد داشت. بازگشت نزولی از این نرخ می‌تواند فروشندگان نمودارهای بلندمدت روزانه و هفتگی را نجات دهد و جفت ارز را به حمایت ۰٫۷۸۹۶ برساند. شکست قطعی ۰٫۷۹ هم می‌تواند موج صعودی دیگری تا مقاومت چهارساعته ۰٫۷۹۴۱، سطح کلیدی شکسته شده چهارساعته در ۰٫۷۹۵۶ و نواحی مقاومتی و عرضه نمودارهای بلندمدت به راه بی اندازد. همچنین مقاومت‌های چهارساعته اشاره‌شده انطباق خوبی با انتهای پایینی ناحیه مقاومت روزانه دارند. خریدارانی که می‌خواهند با شکست قطعی ۰٫۷۹ وارد معامله خرید شوند، حتماً باید این موضوع را در نظر بگیرند.

.
حمایت‌ها: ۰٫۷۸۹۶
مقاومت‌ها: ۰٫۷۸۹۷-۰٫۷۸۱۳، ۰٫۸۰۶۵، ۰٫۷۸۹۷-۰٫۷۸۷۰، ۰٫۷۹۸۶-۰٫۷۹۵۱، ۰٫۷۹

.

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته دلار استرالیا و دلار آمریکا

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید