دوشنبه: تحلیل روند USDCAD

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۴

روند کوتاه مدت USDCAD همچنان نزولی است. قدرت حرکات قیمتی فعلی بازار نشان می دهند که روند نزولی بزرگ شروع شده از ۱٫۴۶۸۹ می تواند دوباره به جریان بیافتد. در این صورت می توان انتظار حرکت نزولی عمیق تری را تا کف ۱٫۲۰۶۱ داشت. از دید حرکات صعودی، شکست قماومت جزئی ۱٫۲۴۸۰ می تواند روند را به خنثی تغییر دهد و جفت ارز را پیش از حرکت نزولی بعدی وارد دامنه خنثی کند.

.

نمودار روزانه دلار آمریکا و دلار کانادا – ۸ ژانویه

.

نمودار چهارساعته دلار آمریکا و دلار کانادا – ۸ ژانویه