سه شنبه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۷

تحلیل امروز را از نمودار هفتگی شروع می کنیم. به نظر می رسد که جفت ارز از ناحیه عرضه هفتگی ۰٫۷۸۹۷-۰٫۷۸۱۳ تضعیف شده است. با این حال برای ادامه حرکات نزولی بایستی منتظر شکست نرخ بازگشایی سال ۲۰۱۸ در ۰٫۷۸۰۱ باشیم. در صورتی که خریدارن از این محدوده وارد بازار شوند، شکست این ناحیه می تواند AUDUSD را به مقاومت هفتگی رسم شده از ۰٫۸۰۶۵ برساند.
در نمودار روزانه هم جفت ارز کندل نزولی روزانه قوی را بعد از برخورد به ناحیه مقاومتی روزانه ۰٫۷۸۹۷-۰٫۷۸۷۰ ثبت کرده است. نه تنها این محدوده در انتهای بالایی ناحیه عرضه هفتگی قرار گرفته، بلکه مسیر نزولی بازار هم تا ناحیه حمایتی ۰٫۷۷۴۹-۰٫۷۷۳۲ هموار است.
در اوایل معاملات روز دوشنبه، نمودار چهارساعته در نهایت به زیر حمایت ۰٫۷۸۴۴ سقوط کرد. هر چند که نمودار چهارساعته توانست از حمایت مذکور عبور کند، اما جفت ارز نتوانست حمایت کانال چهارساعته رسم شده از کف ۰٫۷۷۷۸ را بشکند.
روند بازار: با توجه به شکست اخیر حمایت چهارساعته و تبدیل شدن آن به مقاومت و همچنین فشار های نزولی از سوی ناحیه عرضه هفتگی و ناحیه مقاومت روزانه، احتمال شکسته شدن حمایت کانال چهارساعته جدی است. بسته شدن جفت ارز در زیر حمایت کانال و برخورد به آن در قالب مقاومت می تواند فرصت مناسبی برای ورود به معامله فروش باشد. اولین حد سود معامله، نرخ ۰٫۷۸ خواهد بود که با نرخ بازگشایی سال ۲۰۱۸ در ۰٫۷۸۰۱ انطباق دارد. به همین دلیل انتظار می رود که از این محدوده شاهد ورود خریداران به بازار باشیم.

.
حمایت ها: ۰٫۷۸۰۱، ۰٫۷۷۴۹-۰٫۷۷۳۲، حمایت کانال چهارساعته، ۰٫۷۸
مقاومت ها: ۰٫۷۸۹۷-۰٫۷۸۱۳، ۰٫۸۰۶۵، ۰٫۷۸۹۷-۰٫۷۸۷۰، مقاومت کانال چهارساعته، ۰٫۷۸۴۳

.

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته دلار استرالیا و دلار آمریکا

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید