سه شنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۹:۵۳

دیروز EURUSD تحت فشار قرار گرفت و همزمان شاخص دلار آمریکا در بالای ۹۲ واحد به تعادل رسید. در واقع جفت ارز به گزارش های اقتصادی خوب ناحیه یورو توجهی نداشت و نمودار چهارساعته هم با عبور از ۱٫۲۰ دلار به کف قیمتی ۱٫۱۹۵۶ دلار رسید. در گزارش دیروز به معامله فروش از محدوده ۱٫۲۰ دلار اشاره شده بود، همان طور که مشاهده می شود بعد از بسته شدن نمودار چهارساعته در زیر ۱٫۲۰ دلار، جفت ارز به زیر این سطح برخورد کرده و به سطوح پایین تری رسیده است. در حال حاضر هدف نزولی بعدی در نمودار چهارساعته، سطح کلیدی شکسته شده در ۱٫۱۹۴۴ است که با ناحیه تقاضای چهارساعته ۱٫۱۹۴۹-۱٫۱۹۳۶ انطباق دارد.
نمودار های بلند مدت یورو همچنان نشانگر وضعیت نزولی در بازار هستند. هفته گذشته شاهد تشکیل دنباله کندلی نزولی در نمودار هفتگی بودیم، دنباله ای که در اطراف ۱٫۲۰۴۴ و برآورد ۱۲۷٫۲ درصدی هفتگی در ۱٫۲۰۸۱ تشکیل شده بود. این مسئله موجب شد تا جفت ارز از نرخ بازگشایی سال ۲۰۱۸ در ۱٫۲۰۰۴ عبور کند. در نمودار روزانه هم جفت ارز به بازگشت نزولی شروع شده از روز جمعه از مقاومت کلیدی ۱٫۲۰۷۰ ادامه می دهد. در صورتی که فروشندگان همچنان بر بازار تسلط داشته باشند، هدف بعدی بازار در نمودار روزانه در ۱٫۱۸۷۸ قرار گرفته است که با خط روند صعودی انطباق دارد.
روند بازار: نمودار چهارساعته نشان می دهد که شاید خریداران از سطح کلیدی شکسته شده وارد بازار شوند. در مقابل، نمودار های روزانه و هفتگی از ادامه حرکات نزولی تا حمایت روزانه ۱٫۱۸۷۸ حکایت دارند. توصیه می شود که اگر از زیر ۱٫۲۰ وارد معامله فروش شده اید، بخشی از سود معامله را در ۱٫۱۹۴۴ تثبیت کنید و ریسک معامله را هم کاهش دهید. بسته شدن نمودار چهارساعته در زیر ۱٫۱۹۴۴ می تواند تاییدی بر ادامه حرکات نزولی تا ۱٫۱۹، نرخ بازگشایی ماه دسامبر در ۱٫۱۸۹۸ و حمایت روزانه باشد. این ناحیه می تواند حد سود دوم فروشندگان باشد.

.
حمایت ها: ۱٫۱۹۴۹-۱٫۱۹۳۶، ۱٫۱۹۴۴، ۱٫۱۸۹۸، ۱٫۱۸۷۸
مقاومت ها: ۱٫۲۰، ۱٫۲۰۸۱، ۱٫۲۰۴۴، ۱٫۲۰۰۴، ۱٫۲۰۷۰

.

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته یورو و دلار آمریکا

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید