قیمت نفت با سقف کانال صعودی درگیر است

چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۳

با توجه به نمودار روزانه ملاحظه می شود که روند کلی نفت خام سبک آمریکا (WTI) صعودی بوده و همچنین نفت از روز ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷ در کانال صعودی معامله می شود. از روز ۱۵ دسامبر ۲۰۱۷، بازار بعد از برخورد به کف قیمتی کانال (منطبق با نرخ رند ۵۶ دلار) رالی صعودی سریعی را بدون حرکات اصلاحی شروع کرده و توانسته قیمت را تا سقف کانال (منطبق با نرخ میانی ۶۰٫۵۰ دلار) بالا بکشاند. در حال حاضر نیز قیمت با سقف کانال درگیر است. ادامه حرکات صعودی می تواند منجر به شکست سقف کانال شود و قیمت نفت را به اوج قیمتی ۱۳ مه ۲۰۱۵ (نرخ ۶۲٫۷۰) برساند. در این صورت نرخ رند ۶۱ دلار، نرخ میانی ۶۱٫۵۰ و در نهایت نرخ رند ۶۲ دلار مقاومت های بازار خواهند بود. در مقابل، اگر سقف کانال در قالب مقاومت ظاهر شود، می توان شاهد بازگشت نزولی نفت به حمایت اول در نرخ رند ۶۰ دلار، حمایت دوم در نرخ میانی ۵۹٫۵۰ و حمایت اصلی در نرخ رند ۵۹ دلار بود.

.

نمودار روزانه نفت