چهارشنبه: تحلیل روند AUDUSD

چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴

جفت ارز AUDUSD بعد از برخورد به ۰٫۷۴۸۸ تضعیف شده و روند کوتاه مدت به خنثی تغییر کرده است. می توان انتظار حرکت صعودی دیگری را داشت. اما با توجه به واگرایی نزولی در MACD چهارساعته می توان انتظار داشت که حرکات صعودی از سوی مقاومت ۰٫۷۸۹۶ محدود شوند. این مقاومت با اصلاح ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی در ۰٫۷۸۸۶ انطباق دارد. در این صورت شاهد تشکیل اوج قیمتی کوتاه مدت خواهیم بود. در همین حال، شکست حمایت ۰٫۷۹۶۴ می تواند نشانگر پایان بازگشت صعودی شروع شده از ۰٫۷۵ باشند. در این صورت، روند کوتاه مدت دوباره تا ۰٫۷۵ به نزولی تغییر خواهد کرد.

.

نمودار چهارساعته دلار استرالیا و دلار آمریکا – ۳ ژانویه

.

نمودار روزانه دلار استرالیا و دلار آمریکا – ۳ ژانویه