کاهش تعداد دکل های فعال نفتی آمریکا

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۶

قیمت نفت خام سبک آمریکا بعد از رالی صعودی اخیر وارد فاز خنثی شده و به نظر می رسد که در حال آماده شدن برای عبور از ۶۲ دلار است. بازار چندین بار سعی کرده تا به سمت ۶۲ حرکت کند، اما محدوده مقاومتی ۶۱٫۷۰ دلار مانع از این امر شده است. دلار آمریکا از سوی بازار حمایت شده و موجب شده تا حرکات صعودی نفت خام محدود شوند. معمولا رشد ارزش دلار آمریکا موجب گران تر شدن نفت برای خریداران خارجی (با ارز های دیگر) می شود. با این حال هنوز هم به نظر می رسد که بازار دست خریداران است. سطح ذخایر نفت خام آمریکا سیر نزولی دارد و تعداد دکل های فعال نفتی آمریکا هم کاهش یافته است. در حال حاضر توجه بازار به گزارش های هفتگی ذخایر نفت خام آمریکاست، تا مسیر بعدی بازار مشخص شود.