چهارشنبه: تحلیل روند AUDUSD

چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۵

بعد از اینکه AUDUSD نتوانست از مقاومت ۰٫۷۸۹۲ عبور کند، تضعیف شد. روند کوتاه‌مدت خنثی است. به نظر می‌رسد که بازگشت نزولی شروع شده از ۰٫۸۱۳۵ در ۰٫۷۷۱۲ خاتمه یافته است. تا زمانی که حمایت جزئی ۰٫۷۷۷۲ موقعیت خود را حفظ کرده، می‌توان انتظار ادامه حرکات صعودی را داشت. شکست ۰٫۷۸۹۲ می‌تواند جفت ارز را به مقاومت ۰٫۷۹۸۸ برساند. شکست قطعی این مقاومت می‌تواند موج صعودی بزرگی در پی داشته باشد. با این حال از دید حرکات نزولی، شکست ۰٫۷۷۷۲ می‌تواند روند جفت ارز را تا ۰٫۷۷۱۲ به نزولی تغییر دهد. شکست این سطح می‌تواند کل حرکت نزولی شروع شده از ۰٫۸۱۳۵ را احیا کند.

.

نمودار چهارساعته دلار استرالیا و دلار آمریکا – ۱۴ مارس

.

نمودار روزانه دلار استرالیا و دلار آمریکا – ۱۴ مارس