چهارشنبه: تحلیل DOW بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۸:۴۶

دیروز شاخص داوجونز به حرکات نزولی شروع شده از روز دوشنبه و از سطح مقاومت کلیدی چهارساعته در ۲۵۴۳۲ ادامه داد. به کمک ناحیه عرضه روزانه در ۲۵۸۰۰-۲۵۴۱۰، این حرکت موجب شد تا نمودار چهارساعته به نرخ بازگشایی ماه مارس در ۲۵۰۲۴ برسد و کندل چهارساعته نزولی کاملی را تشکیل دهد. زیر این سطح ناحیه تقاضای چهارساعته ۲۴۷۵۸-۲۴۵۳۵ قرار گرفته است.
استراتژی: تنها ناحیه‌ای که در حال حاضر می‌تواند برای معامله مناسب باشد، ناحیه تقاضای چهارساعته در ۲۴۷۵۸-۲۴۵۳۵ است. هر چند که این ناحیه تقاضای چهارساعته چندان قوی نیست، اما نرخ بازگشایی سال ۲۰۱۸ در ۲۴۸۰۹ درست در بالای این سطح قرار گرفته است و می‌تواند منجر به جهش صعودی موقتی شاخص شود.

.
حمایت‌ها: ۲۵۰۲۴، ۲۴۷۵۸-۲۴۵۳۵، ۲۴۸۰۹
مقاومت‌ها: ۲۵۴۳۲، ۲۵۸۰۰-۲۵۴۱۰

.

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته شاخص داوجونز

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید