چهارشنبه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۸:۳۹

دیروز دلار آمریکا به شدت تضعیف شد. این حرکت دلار موجب شد تا USDCHF با شکست نرخ بازگشایی ماه مارس در ۰٫۹۴۴۴ به ناحیه تقاضای چهارساعته در ۰٫۹۴۳۴-۰٫۹۴۲۲ برسد. با توجه به اینکه جفت ارز بین این سطح گیر افتاده، بایستی به وضعیت نمودارهای بلندمدت توجه کرد.
به خاطر حرکت نزولی دیروز، نمودار روزانه اندکی به زیر حمایت روزانه ۰٫۹۴۴۴ نفوذ کرد. درصورتی‌که این سطح در قالب مقاومت عمل کند، هدف بعدی بازار ناحیه تقاضای روزانه در ۰٫۹۳۵۹-۰٫۹۳۲۲ خواهد بود. در نمودار هفتگی، جفت ارز سعی کرده تا از ناحیه مقاومت هفتگی ۰٫۹۵۱۵-۰٫۹۴۴۳ دفاع کند. ادامه فشارهای فروش از این محدوده می‌تواند جفت ارز را به حمایت هفتگی ۰٫۹۱۶۳ برساند.
استراتژی: درحالی‌که ناحیه تقاضای چهارساعته فعلی محدوده قوی است، اما نمودارهای بلندمدت از ادامه حرکات نزولی حکایت دارند. شکست ناحیه تقاضای چهارساعته می‌تواند شرایط را برای برخورد مجدد جفت ارز به ۰٫۹۴ فراهم کند. درصورتی‌که جفت ارز در قالب مقاومت به این سطح برخورد کند می‌توان به معامله فروش فکر کرد. زیر ۰٫۹۴، هدف نزولی بعدی انتهای بالایی ناحیه تقاضای روزانه خواهد بود.

.
حمایت‌ها: ۰٫۹۴۳۴-۰٫۹۴۲۲، ۰٫۹۳۵۹-۰٫۹۳۲۲، ۰٫۹۱۶۳
مقاومت‌ها: ۰٫۹۴۴۴، ۰٫۹۵۱۵-۰٫۹۴۴۳

.

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته دلار آمریکا و فرانک سوئیس

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید