زمان تهران ارز اهمیت رویداد واقعی پیش بینی قبلی
دوشنبه، December 18
03:20   JPY تراز تجاری تعدیل شده 0.36T 0.27T 0.35T
03:20   JPY صادرات (سالانه) (نوامبر) 16.2% 14.6% 14.0%  
03:20   JPY تراز تجاری (نوامبر) 113B -55B 285B  
03:30   JPY حراج اوراق قرضه دولتی 10 ساله ژاپن        
13:30   EUR شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (نوامبر) 0.9% 0.9% 0.9%  
13:30   EUR شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (نوامبر) 1.5% 1.5% 1.5%  
13:30   EUR شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (نوامبر) 0.1% 0.1% 0.1%  
14:30   GBP شاخص روند سفارشات بخش صنعتی (دسامبر) 17 14 17  
17:00   CAD اوراق بهادار خارجی خریداری شده (اکتبر) 20.81B   16.69B
سه شنبه، December 19
00:30   NZD شاخص انتظارات مصرف کننده - Westpac (سه ماهه چهارم)     112.4  
03:30   JPY حراج اوراق قرضه دولتی 10 ساله ژاپن        
03:30   NZD شاخص اطمینان کسب و کار (دسامبر)     -39.3  
04:00   AUD گزارش آخرین نشست بانک رزرو استرالیا        
12:30   EUR شاخص انتظارات کسب و کار آلمان (دسامبر)   110.7 111.0  
12:30   EUR شاخص شرایط فعلی کسب و کار آلمان (دسامبر)   124.7 124.4  
12:30   EUR شاخص فضای کسب و کار آلمان Ifo (دسامبر)   117.6 117.5  
13:30   EUR شاخص دستمزدها در ناحیه یورو (سالانه) (سه ماهه سوم)     2.00%  
17:00   USD شاخص مجوز های ساخت و ساز (نوامبر)   1.270M 1.316M  
17:00   USD شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (نوامبر)   -3.1% 7.4%  
17:00   USD حساب جاری (سه ماهه سوم)   -116.8B -123.1B  
17:00   USD آمار پروژه های مسکونی شروع شده (ماهانه) (نوامبر)   -3.2% 13.7%  
17:00   USD آمار پروژه های مسکونی شروع شده (نوامبر)   1.250M 1.290M  
طول روز   NZD شاخص جهانی قیمت لبنیات     0.4%  
طول روز   USD سخنرانی عضو کمیته فدرال رزرو آمریکا - کشکاری           
چهارشنبه، December 20
01:05   USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)     -7.382M  
01:15   NZD حساب جاری (فصلی) (سه ماهه سوم)   -4.29B -0.62B  
01:15   NZD حساب جاری (سالانه) (سه ماهه سوم)   -6.90B -7.49B  
01:15   NZD تراز تجاری (ماهانه) (نوامبر)   -550M -871M  
01:15   NZD تراز تجاری (سالانه) (نوامبر)   -2,700M -2,990M  
10:30   EUR شاخص بهای تولید کننده آلمان (ماهانه) (نوامبر)   0.2% 0.3%  
16:30   EUR سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان           
16:45   GBP سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان           
17:00   CAD شاخص عمده فروشی (ماهانه) (اکتبر)   0.5% -1.2%  
18:30   USD شاخص فروش خانه های موجود (ماهانه) (نوامبر)   1.0% 2.0%  
18:30   USD شاخص فروش خانه های موجود (نوامبر)   5.54M 5.48M  
19:00   USD ذخایر نفت خام - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)   -3.518M -5.117M  
19:00   USD ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)     -3.317M  
پنجشنبه، December 21
01:15   NZD تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه سوم)   0.5% 0.8%  
طول روز   JPY بیانیه سیاست های پولی بانک مرکزی ژاپن (سالانه)      
طول روز   JPY تعیین نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن   -0.10% -0.10%  
10:00   JPY کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی ژاپن           
17:00   USD تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه سوم)   3.3% 3.3%  
17:00   USD شاخص قیمتی تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه سوم)   2.2% 2.1%  
17:00   USD مدعیان بیکاری آمریکا   231K 225K  
17:00   USD شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا (دسامبر)   21.3 22.7  
17:00   USD گزارش اشتغال فدرال رزرو فیلادلفیا (دسامبر)     22.6  
17:00   CAD گزارش تغییرات اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا ADP     -5.7K  
17:00   CAD شاخص بهای مصرف کننده خالص (ماهانه) (نوامبر)   0.3% 0.3%  
17:00   CAD شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (نوامبر)     0.9%  
17:00   CAD شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (اکتبر)   0.4% 0.3%  
17:00   CAD شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (نوامبر)   0.2% 0.1%  
17:00   CAD شاخص خرده فروشی (ماهانه) (اکتبر)   0.3% 0.1%  
جمعه، December 22
  تعطیل رسمی تعطیلی نیم روزه کریسمس در بریتانیا
00:00   GBP خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان     11.4K  
10:30   EUR شاخص فضای مصرف کننده آلمان (ژانویه)   10.8 10.7  
11:30   CHF شاخص های پیشرو KOF (دسامبر)   110.2 110.3  
13:00   GBP شاخص سرمایه گذاری کسب و کار (فصلی) (سه ماهه سوم)   0.2% 0.2%  
13:00   GBP حساب جاری (سه ماهه سوم)   -21.2B -23.2B  
13:00   GBP تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه سوم)   1.5% 1.5%  
13:00   GBP تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه سوم)   0.4% 0.4%  
17:00   USD شاخص سفارشات کالاهای بادوام (خالص) (ماهانه) (نوامبر)   0.5% 0.9%  
17:00   USD شاخص خالص PCE (سالانه) (نوامبر)   1.5% 1.4%  
17:00   USD شاخص خالص PCE (ماهانه) (نوامبر)   0.1% 0.2%  
17:00   USD شاخص سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) (نوامبر)   2.0% -0.8%  
17:00   USD مخارج شخصی (ماهانه) (نوامبر)   0.5% 0.3%  
17:00   CAD تولید ناخالص داخلی - GDP (ماهانه) (اکتبر)   0.2% 0.2%  
18:30   USD شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (دسامبر)   85.0 84.6  
18:30   USD شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (دسامبر)   97.1 96.8  
18:30   USD شاخص فروش خانه های نوساز (ماهانه) (نوامبر)   -4.4% 6.2%  
18:30   USD شاخص فروش خانه های نوساز (نوامبر)   654K 685K  
21:30   USD آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا     747  
شنبه، December 23
تمام روز   تعطیل رسمی ژاپن - تعطیل عمومی
00:00   USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام     614.5K  
00:00   USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا     107.1K  
00:00   USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی     67.7K  
00:00   AUD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا     40.7K  
00:00   JPY خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن     -114.1K  
00:00   EUR خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو     113.9K  
شرح علائم واختصارات
سخنرانی
انتشار مقدماتی
بازنگری شده
در حال بازیابی داده

  • تاثیر مورد انتظار: کم
  • تاثیر مورد انتظار: متوسط
  • تاثیر مورد انتظار: زیاد
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین