زمان تهران ارز اهمیت رویداد واقعی پیش بینی قبلی
دوشنبه، March 19
03:20   JPY تراز تجاری تعدیل شده -0.20T -0.10T 0.35T
03:20   JPY صادرات (سالانه) (فوریه) 1.8% 1.9% 12.3%  
03:20   JPY تراز تجاری (فوریه) 3B -100B -944B  
13:30   EUR تراز تجاری (ژانویه) 3.3B 22.6B 25.4B  
17:10   USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic           
21:30   EUR سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Mersch           
سه شنبه، March 20
00:30   NZD شاخص انتظارات مصرف کننده - Westpac (سه ماهه اول) 111.2   107.4  
04:00   AUD شاخص بهای مسکن (فصلی) (سه ماهه چهارم) 1.0% 0.1% -0.2%  
04:00   AUD گزارش آخرین نشست بانک رزرو استرالیا        
07:45   AUD سخنرانی نایب رئیس بانک رزرو استرالیا - Bullock           
10:30   EUR شاخص بهای تولید کننده آلمان (ماهانه) (فوریه) -0.1% 0.1% 0.5%  
13:00   GBP شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (فوریه) 0.4% 0.5% -0.5%  
13:00   GBP شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (فوریه) 2.7% 2.8% 3.0%  
13:00   GBP شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده (ماهانه) (فوریه) -1.1% -0.9% 0.4%
13:30   EUR شاخص ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد آلمان ZEW (مارس) 90.7 90.0 92.3  
13:30   EUR شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی آلمان ZEW (مارس) 5.1 13.1 17.8  
13:30   EUR شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی 13.4 28.1 29.3  
16:00   CAD شاخص عمده فروشی (ماهانه) (ژانویه) 0.1% 0.1% -0.2%
17:45   NZD شاخص جهانی قیمت لبنیات -1.2%   -0.6%  
چهارشنبه، March 21
تمام روز   تعطیل رسمی تعطیلی عمومی - ژاپن
00:00   USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API) -2.739M 3.200M 1.156M  
13:00   GBP شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا (ژانویه)   2.6% 2.5%  
13:00   GBP تغییرات مدعیان بیکاری (فوریه)   -3.1K -7.2K  
13:00   GBP تغییرات اشتغال 3M/3M (ماهانه)   84.0K 88.0K  
13:00   GBP نرخ بیکاری (ژانویه)   4.4% 4.4%  
14:05   EUR حراج اوراق قرضه ده ساله آلمان     0.670%  
14:30   GBP شاخص روند سفارشات بخش صنعتی (مارس)   8 10  
16:00   USD حساب جاری (سه ماهه چهارم)   -125.0B -100.6B  
17:30   USD شاخص فروش خانه های موجود (فوریه)   5.41M 5.38M  
17:30   USD شاخص فروش خانه های موجود (ماهانه) (فوریه)   0.5% -3.2%  
18:00   USD ذخایر نفت خام - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)   2.556M 5.022M  
18:00   USD ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)     0.338M  
21:30   USD گزارش برآورد های اقتصادی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا           
21:30   USD بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا        
21:30   USD تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا   1.75% 1.50%  
22:00   USD کنفرانس مطبوعاتی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا           
23:30   NZD تعیین نرخ بهره بانک رزرو نیوزیلند   1.75% 1.75%  
23:30   NZD تعیین نرخ بهره بانک رزرو نیوزیلند   1.75% 1.75%  
23:30   NZD بیانیه نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند        
پنجشنبه، March 22
04:00   AUD تغییرات اشتغال (فوریه)   20.3K 16.0K  
04:00   AUD تغییرات موقعیت های شغلی تمام وقت (فوریه)     -49.8K  
04:00   AUD نرخ بیکاری (فوریه)   5.5% 5.5%  
12:00   EUR شاخص مدیران خرید بخش تولیدی آلمان (مارس)     59.8 60.6  
12:00   EUR شاخص مدیران خرید بخش خدماتی آلمان (مارس)     55.0 55.3  
12:00   EUR عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا - Lautenschlaeger           
12:30   EUR شاخص انتظارات کسب و کار آلمان (مارس)   104.4 105.4  
12:30   EUR شاخص شرایط فعلی کسب و کار آلمان (مارس)   125.7 126.3  
12:30   EUR شاخص فضای کسب و کار آلمان Ifo (مارس)   114.8 115.4  
12:30   EUR بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا        
12:30   EUR گزارش مدیران خرید بخش تولیدی (مارس)     58.1 58.6  
12:30   EUR شاخص مدیران خرید (تولید و خدماتی) (مارس)     56.7 57.1  
12:30   EUR شاخص مدیران خرید بخش خدماتی (مارس)     56.0 56.2  
13:00   GBP شاخص خرده فروشی خالص (سالانه) (فوریه)   1.2% 1.5%  
13:00   GBP شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (فوریه)   0.4% 0.1%  
13:00   GBP شاخص خرده فروشی (سالانه) (فوریه)   1.3% 1.6%  
13:00   GBP شاخص خرده فروشی (ماهانه) (فوریه)   0.4% 0.1%  
15:30   GBP تعداد آرای طرفداران کاهش نرخ های بهره - کمیته سیاست های پولی انگلستان (مارس)   0 0  
15:30   GBP تعداد آرای طرفداران افزایش نرخ های بهره - کمیته سیاست های پولی انگلستان (مارس)   0 0  
15:30   GBP تعداد آرای طرفداران نرخ های بهره فعلی - کمیته سیاست های پولی انگلستان (مارس)   9 9  
15:30   GBP کل تسهیلات مقداری پولی بانک مرکزی انگلستان (مارس)   435B 435B  
15:30   GBP تعیین نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان (مارس)   0.50% 0.50%  
15:30   GBP آرای برنامه خرید دارایی - کمیته سیاست های پولی انگلستان        
16:00   USD مدعیان بیکاری آمریکا   225K 226K  
17:15   USD گزارش مدیران خرید بخش تولیدی (مارس)     56.0 55.3  
17:15   USD شاخص مدیران خرید بخش خدماتی (مارس)     55.8 55.9  
20:30   GBP سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلستان           
22:30   CAD سخنرانی عضو بانک مرکزی کانادا - ویلکینز           
جمعه، March 23
03:00   JPY شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (فوریه)   1.0% 0.9%  
03:00   JPY National شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه)     0.4%  
طول روز   EUR نشست وزیران اقتصاد ناحیه یورو           
15:40   USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic           
16:00   GBP سخنرانی عضو کمیته سیاست گذاری پولی بانک مرکزی انگلستان           
16:00   USD Cap Goods Ship Non Defense Ex Air (ماهانه)     0.5% -0.1%  
16:00   USD شاخص سفارشات کالاهای بادوام (خالص) (ماهانه) (فوریه)   0.5% -0.3%  
16:00   USD شاخص سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) (فوریه)   1.5% -3.6%  
16:00   CAD شاخص بهای مصرف کننده خالص (ماهانه) (فوریه)     0.5%  
16:00   CAD شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (فوریه)   1.4% 1.2%  
16:00   CAD شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (ژانویه)   0.9% -1.8%  
16:00   CAD شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (فوریه)   0.5% 0.7%  
16:00   CAD شاخص خرده فروشی (ماهانه) (ژانویه)   1.1% -0.8%
17:30   USD شاخص فروش خانه های نوساز (فوریه)   623K 593K
17:30   USD شاخص فروش خانه های نوساز (ماهانه) (فوریه)   4.4% -7.8%
18:00   USD سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Kashkari           
20:30   USD آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا     990  
23:00   GBP خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان     8.0K  
23:00   USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام     668.5K  
23:00   USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا     167.9K  
23:00   USD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی     122.1K  
23:00   AUD خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا     -0.8K  
23:00   JPY خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن     -79.5K  
23:00   EUR خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو     146.4K  
شنبه، March 24
02:30   USD سخنرانی عضو کمیته فدرال رزرو آمریکا- روزنگرن           
شرح علائم واختصارات
سخنرانی
انتشار مقدماتی
بازنگری شده
در حال بازیابی داده

  • تاثیر مورد انتظار: کم
  • تاثیر مورد انتظار: متوسط
  • تاثیر مورد انتظار: زیاد
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین
بخش پشتیبانی سلف سرویس ایران بورس آنلاین