آخرین به روز رسانی

{{last_update.weekday}} {{last_update.day}} {{last_update.month}} {{last_update.year}}
ساعت {{last_update.min}} : {{last_update.hour}} به وقت تهران

سطوح حمایت ها و مقاومت های این صفحه روزانه یک نوبت بین ساعت های ٢۰ الی ۲۴ به وقت تهران (چند ساعت بعد از باز شدن بازار نیویورک) به روز رسانی و منتشر خواهند شد. این سطوح با دید بلند مدت تری نسبت به نقاط کلیدی به بازار نگاه می کند و روند بلند مدت تری را انتظار دارد.

{{item.symbol}}

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: {{item.volatility}}
مقاومت ها حمایت ها
R1 {{item.r1.rate}} S1 {{item.s1.rate}}
R2 {{item.r2.rate}} S2 {{item.s2.rate}}
R3 {{item.r3.rate}} S3 {{item.s3.rate}}