آخرین به روز رسانی

پنجشنبه ۲۱ ژوئن ۲۰۱۸
ساعت ۳۸ : ۲۳ به وقت تهران

EURUSD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 1.1722 متوسط S1 1.1527 قـوی
R2 1.1852 قـوی S2 1.1285 متوسط
R3 1.1961 متوسط S3 1.1110 قـوی

USDJPY

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 110.57 ضعیف S1 109.55 ضعیف
R2 111.09 متوسط S2 108.82 متوسط
R3 112.23 قـوی S3 107.69 قـوی

GBPUSD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 1.3304 ضعیف S1 1.3205 ضعیف
R2 1.3405 متوسط S2 1.3117 متوسط
R3 1.3478 قـوی S3 1.3000 قـوی

USDCHF

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 1.0000 ضعیف S1 .9858 ضعیف
R2 1.0056 متوسط S2 .9790 متوسط
R3 1.0100 قـوی S3 .9750 قـوی

AUDUSD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 0.7413 قـوی S1 0.7315 قـوی
R2 0.7506 ضعیف S2 0.7230 متوسط
R3 0.7629 قـوی S3 0.7145 قـوی

NZDUSD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 0.6932 ضعیف S1 0.6852 قـوی
R2 0.7060 قـوی S2 0.6781 قـوی
R3 0.7106 متوسط S3 0.6724 متوسط

USDCAD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 1.3292 ضعیف S1 1.3197 ضعیف
R2 1.3435 متوسط S2 1.3115 متوسط
R3 1.3595 قـوی S3 1.2955 قـوی

DXY

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 95.2960 ضعیف S1 94.5340 ضعیف
R2 95.5000 متوسط S2 93.4055 متوسط
R3 95.9652 قـوی S3 92.2430 قـوی

GBPJPY

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 146.50 ضعیف S1 144.75 ضعیف
R2 147.80 متوسط S2 143.20 متوسط
R3 148.75 قـوی S3 142.50 قـوی

USDCNH

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 6.4948 ضعیف S1 6.4507 ضعیف
R2 6.5452 متوسط S2 6.4124 متوسط
R3 6.5660 قـوی S3 6.3752 متوسط

EURJPY

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 128.00 متوسط S1 126.85 متوسط
R2 128.50 متوسط S2 125.62 متوسط
R3 130.00 متوسط S3 125.00 متوسط

S&P 500

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 2730 ضعیف S1 2774 ضعیف
R2 2697 متوسط S2 2790 متوسط
R3 2674 قـوی S3 2801 قـوی

DAX

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 12852 ضعیف S1 12588 ضعیف
R2 13056 متوسط S2 12537 متوسط
R3 13202 قـوی S3 12450 متوسط

GOLD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 1277.00 ضعیف S1 1263.00 ضعیف
R2 1285.90 قـوی S2 1249.62 قـوی
R3 1297.60 متوسط S3 1240.20 متوسط

SILVER

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 16.53 ضعیف S1 16.16 ضعیف
R2 16.61 متوسط S2 16.03 متوسط
R3 16.71 قـوی S3 15.60 قـوی

AUS200

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 6200 ضعیف S1 6126 ضعیف
R2 6250 ضعیف S2 6085 متوسط
R3 6300 ضعیف S3 6000 قـوی

Nikkei

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 22722 ضعیف S1 22116 قـوی
R2 23044 متوسط S2 21916 متوسط
R3 23488 قـوی S3 21567 متوسط

CRUDE OIL

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 65.90 ضعیف S1 64.39 ضعیف
R2 66.93 متوسط S2 62.58 متوسط
R3 68.36 قـوی S3 60.00 قـوی

FRA40

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 5450 ضعیف S1 5366 قـوی
R2 5502 متوسط S2 5311 متوسط
R3 5561 قـوی S3 5213 قـوی

Footsie

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 7705 ضعیف S1 7542 ضعیف
R2 7796 متوسط S2 7489 متوسط
R3 7904 قـوی S3 7441 قـوی

EURGBP

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 0.8815 ضعیف S1 0.8689 متوسط
R2 0.8843 متوسط S2 0.8620 قـوی
R3 0.8878 قـوی S3 0.8580 قـوی

BITCOIN

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 7052 ضعیف S1 6438 قـوی
R2 9385 قـوی S2 5932 قـوی
R3 9772 قـوی S3 5622 متوسط

LITECOIN

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 98.7950 ضعیف S1 94.6040 ضعیف
R2 100.8910 ضعیف S2 93.2070 متوسط
R3 106.8280 ضعیف S3 89.7150 متوسط

XRP

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 0.5697 ضعیف S1 0.5107 ضعیف
R2 0.5972 ضعیف S2 0.4976 ضعیف
R3 0.6178 ضعیف S3 0.4690 ضعیف

ETHER

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 568 متوسط S1 497 قـوی
R2 593 ضعیف S2 454 قـوی
R3 629 قـوی S3 359 قـوی

WALL STREET

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 24994 ضعیف S1 24551 ضعیف
R2 25195 متوسط S2 24304 متوسط
R3 25401 قـوی S3 23768 قـوی