آخرین به روز رسانی

پنجشنبه ۱۹ آپریل ۲۰۱۸
ساعت ۵۶ : ۲۲ به وقت تهران

DXY

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 89.7390 ضعیف S1 89.504 ضعیف
R2 91.5811 متوسط S2 89.093 متوسط
R3 92.26 قـوی S3 87.9897 قـوی

USDCHF

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 .9750 ضعیف S1 .9663 ضعیف
R2 .9800 متوسط S2 .9602 متوسط
R3 .9845 قـوی S3 .9565 قـوی

USDCAD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 1.2615 ضعیف S1 1.2586 ضعیف
R2 1.2730 متوسط S2 1.2494 متوسط
R3 1.2838 قـوی S3 1.2376 قـوی

NZDUSD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 0.7389 متوسط S1 0.7293 متوسط
R2 0.7434 قـوی S2 0.7254 ضعیف
R3 0.7558 قـوی S3 0.7140 قـوی

EURCHF

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 138.25 ضعیف S1 136.66 ضعیف
R2 138.75 متوسط S2 135.34 متوسط
R3 140.25 قـوی S3 134.41 قـوی

GBPJPY

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 152.17 ضعیف S1 150.80 ضعیف
R2 152.75 متوسط S2 150.00 متوسط
R3 153.87 قـوی S3 148.39 قـوی

USDCNH

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 6.3255 ضعیف S1 6.2548 ضعیف
R2 6.3404 متوسط S2 6.2357 متوسط
R3 6.3772 قـوی S3 6.1853 متوسط

GBPUSD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 1.4145 ضعیف S1 1.4067 ضعیف
R2 1.4245 متوسط S2 1.4000 متوسط
R3 1.4285 قـوی S3 1.3965 قـوی

USDJPY

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 107.44 ضعیف S1 107.31 ضعیف
R2 108.16 متوسط S2 106.52 متوسط
R3 108.98 قـوی S3 105.70 قـوی

AUDUSD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 0.7812 قـوی S1 0.7736 ضعیف
R2 0.7885 متوسط S2 0.7629 قـوی
R3 0.7960 متوسط S3 0.7575 متوسط

S&P 500

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 2738 ضعیف S1 2676 قـوی
R2 2761 متوسط S2 2623 متوسط
R3 2801 قـوی S3 2607 قـوی

DAX

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 12663 ضعیف S1 12381 ضعیف
R2 12736 قـوی S2 12228 متوسط
R3 12989 متوسط S3 12071 قـوی

GOLD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 1356.83 ضعیف S1 1341.16 ضعیف
R2 1361.76 قـوی S2 1335.60 قـوی
R3 1366.06 متوسط S3 1325.96 متوسط

SILVER

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 16.97 ضعیف S1 16.71 ضعیف
R2 17.38 متوسط S2 16.42 متوسط
R3 17.68 قـوی S3 16.1 قـوی

AUS200

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 5905 ضعیف S1 5792 ضعیف
R2 5960 متوسط S2 5739 متوسط
R3 5996 متوسط S3 5695 قـوی

Nikkei

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 22506 ضعیف S1 21498 ضعیف
R2 22969 متوسط S2 21312 متوسط
R3 23488 متوسط S3 20925 متوسط

CRUDE OIL

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 69.56 ضعیف S1 68.82 ضعیف
R2 70.00 متوسط S2 62.3105 متوسط
R3 71.24 قـوی S3 61.6334 قـوی

FRA40

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 5437 ضعیف S1 5317 ضعیف
R2 5529 متوسط S2 5264 متوسط
R3 5567 متوسط S3 5213 قـوی

Footsie

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 7332 ضعیف S1 7190 ضعیف
R2 7389 متوسط S2 7118 متوسط
R3 7560 قـوی S3 6969 قـوی

EURGBP

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 0.8725 متوسط S1 0.8672 ضعیف
R2 0.8753 ضعیف S2 0.8620 قـوی
R3 0.8794 متوسط S3 0.8530 ضعیف

EURUSD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 1.2396 متوسط S1 1.2366 متوسط
R2 1.2448 قـوی S2 1.2223 متوسط
R3 1.2538 قـوی S3 1.2173 قـوی

BITCOIN

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 8900 ضعیف S1 5932 قـوی
R2 9385 متوسط S2 5622 قـوی
R3 11637 قـوی S3 5388 قـوی

LITECOIN

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 147.764 ضعیف S1 124.167 ضعیف
R2 153.59 ضعیف S2 118.393 متوسط
R3 160.582 متوسط S3 115.922 ضعیف

XRP

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 0.6925 متوسط S1 0.6414 ضعیف
R2 0.7189 ضعیف S2 0.6270 ضعیف
R3 0.7794 ضعیف S3 0.5868 ضعیف

ETHER

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 568 متوسط S1 397 متوسط
R2 635 متوسط S2 353 قـوی
R3 667 متوسط S3 284 قـوی

WALL STREET

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 24998 ضعیف S1 24094 ضعیف
R2 25512 متوسط S2 23756 متوسط
R3 25825 قـوی S3 23368 متوسط

EURJPY

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 133.06 متوسط S1 132.05 متوسط
R2 133.83 متوسط S2 131.43 متوسط
R3 134.41 متوسط S3 130.50 متوسط

آخرین به روز رسانی

THU 19 APR 2018
ساعت 56 : 22 به وقت تهران

سطوح حمایت ها و مقاومت های این صفحه روزانه یک نوبت بعد از ساعت ٢۰ به وقت تهران (چند ساعت بعد از باز شدن بازار نیویورک) به روز رسانی و منتشر خواهند شد. این سطوح با دید بلند مدت تری نسبت به نقاط کلیدی به بازار نگاه می کند و روند بلند مدت تری را انتظار دارد.

DXY

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 89.7390 S1 89.504
R2 91.5811 S2 89.093
R3 92.26 S3 87.9897

USDCHF

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 .9750 S1 .9663
R2 .9800 S2 .9602
R3 .9845 S3 .9565

USDCAD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 1.2615 S1 1.2586
R2 1.2730 S2 1.2494
R3 1.2838 S3 1.2376

NZDUSD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 0.7389 S1 0.7293
R2 0.7434 S2 0.7254
R3 0.7558 S3 0.7140

EURCHF

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 138.25 S1 136.66
R2 138.75 S2 135.34
R3 140.25 S3 134.41

GBPJPY

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 152.17 S1 150.80
R2 152.75 S2 150.00
R3 153.87 S3 148.39

USDCNH

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 6.3255 S1 6.2548
R2 6.3404 S2 6.2357
R3 6.3772 S3 6.1853

GBPUSD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 1.4145 S1 1.4067
R2 1.4245 S2 1.4000
R3 1.4285 S3 1.3965

USDJPY

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 107.44 S1 107.31
R2 108.16 S2 106.52
R3 108.98 S3 105.70

AUDUSD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 0.7812 S1 0.7736
R2 0.7885 S2 0.7629
R3 0.7960 S3 0.7575

S&P 500

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 2738 S1 2676
R2 2761 S2 2623
R3 2801 S3 2607

DAX

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 12663 S1 12381
R2 12736 S2 12228
R3 12989 S3 12071

GOLD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 1356.83 S1 1341.16
R2 1361.76 S2 1335.60
R3 1366.06 S3 1325.96

SILVER

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 16.97 S1 16.71
R2 17.38 S2 16.42
R3 17.68 S3 16.1

AUS200

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 5905 S1 5792
R2 5960 S2 5739
R3 5996 S3 5695

Nikkei

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 22506 S1 21498
R2 22969 S2 21312
R3 23488 S3 20925

CRUDE OIL

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 69.56 S1 68.82
R2 70.00 S2 62.3105
R3 71.24 S3 61.6334

FRA40

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 5437 S1 5317
R2 5529 S2 5264
R3 5567 S3 5213

Footsie

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 7332 S1 7190
R2 7389 S2 7118
R3 7560 S3 6969

EURGBP

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 0.8725 S1 0.8672
R2 0.8753 S2 0.8620
R3 0.8794 S3 0.8530

EURUSD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 1.2396 S1 1.2366
R2 1.2448 S2 1.2223
R3 1.2538 S3 1.2173

BITCOIN

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 8900 S1 5932
R2 9385 S2 5622
R3 11637 S3 5388

LITECOIN

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 147.764 S1 124.167
R2 153.59 S2 118.393
R3 160.582 S3 115.922

XRP

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 0.6925 S1 0.6414
R2 0.7189 S2 0.6270
R3 0.7794 S3 0.5868

ETHER

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 568 S1 397
R2 635 S2 353
R3 667 S3 284

WALL STREET

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 24998 S1 24094
R2 25512 S2 23756
R3 25825 S3 23368

EURJPY

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
Volatility: None
مقاومت ها حمایت ها
R1 133.06 S1 132.05
R2 133.83 S2 131.43
R3 134.41 S3 130.50