آیا حمایت ۹۶ واحدی شاخص دلار آمریکا شکسته خواهد شد؟

سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۹

تحلیل تکنیکال

از دید نمودار روزانه، رالی صعودی چهارماهه شاخص دلار آمریکا که از اطراف نرخ رُند ۸۹ واحدی شروع شده بود، بعد از ثبت اوج قیمتی ۹۶٫۸۲ متوقف شده است. دلار آمریکا بعد از ثبت این اوج قیمتی با فشارهای فروش مواجه شد که شاهد بازگشت نزولی جفت ارز تا کف قیمتی ۹۳٫۳۷ و ورود بازار به فاز خنثی بودیم. روز ۳۱ اکتبر، حرکات صعودی بازار به دلیل سقف کانال و محدوده مقاومت ۹۷-۹۶٫۸۲ محدود شدند و در نتیجه شاخص دلار به سمت نرخ رُند ۹۶ واحدی بازگشت.

سیگنال شکست

در حال حاضر نیز شاخص دلار برای چهارمین روز متوالی با نرخ رُند ۹۶ واحدی درگیر است. اگر فشارهای فروش افزایش یابند و نرخ ۹۶ به همراه حمایت ۹۵٫۷۵ شکسته شود، در این صورت می توان شاهد حرکت بازار تا کف کانال صعودی یک ونیم ماهه بود. شکست قطعی کف کانال، نشانه ای از شروع حرکات نزولی جدیدی تا کف قیمتی محدوده نوسانی در ۹۳٫۳۷ واحدی خواهد بود.

سیگنال بازگشتی

در مقابل اگر شاخص دلار آمریکا از سوی محدوده ۹۶-۹۵٫۷۵ حمایت شود، می تواند دوباره به سمت نرخ میانی ۹۶٫۵۰ و محدوده مقاومتی بازگردد. برای ادامه حرکات صعودی، بایستی محدوده ۹۷-۹۶٫۸۲ به طور قطعی شکسته شود.

 

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا نمودار روزانه