اونس طــلا

تحلیل بازار اونس طلا ی جهانی – Gold Spot Analysis

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا؛ تایم فریم ۳۰ دقیقه (آپدیت دوم)

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۲

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا، تایم فریم ۳۰دقیقه – آپدیت اول

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۳۶

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۰۰

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۶

طلا وارد دامنه محدود نوسانی شده است

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۵

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۲۶

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۱۹

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۴

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۳

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۲۴

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۴

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۵۳

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۸:۰۵

تحلیل هفتگی: طلا در دامنه محدودی نوسان می کند

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۶

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۲۰

جمعه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۹

جمعه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۳

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۸:۴۰

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۳

آیا طلا از ۱۳۶۵ دلار عبور خواهد کرد؟

پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۶

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۵۴

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ۸:۴۷

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۵

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۳

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۲۹

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۹

طلا در اطراف اصلاح ۲۳٫۶ درصد فیبوناچی نوسان می کند

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۶

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۱

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۲۶

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۳

دوشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۵۳

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۸:۰۳

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۲

جمعه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۳

جمعه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۴

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۲۰

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۳

طلا از نزدیکی ۱۳۵۰ دلار سقوط کرد

پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۹

پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۲۹

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۸:۴۸

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۹

چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۴۲

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۰۴

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۶

روند طلا هم چنان خنثی است

سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۲

سه شنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۹

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۸:۵۹

سقوط شاخص های سهام آمریکا موجب صعود قیمت طلا به ۱۳۴۵ دلار شد

سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۸:۴۹

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۷:۵۶

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۹:۴۹

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۸:۲۷

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۷:۲۱

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۷:۴۳

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۷:۴۸

طلا در بالای ۱۳۲۰ دلار نوسان می کند

دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۷