اونس طــلا

تحلیل بازار اونس طلای جهانی

اونس طلا به زیر برآورد ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی نفوذ کرده است

پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۸

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۴۴

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۲۵

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۸

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۷

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۱۹

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۲

آیا اونس طلا در حال تشکیل کف قیمتی است؟

سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۵

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۲۰

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۱

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۲۸

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۱۱

تحلیل هفتگی: آیا رالی نزولی اونس طلا ادامه خواهد یافت؟

یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۹

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۸

آیا طلا کف قیمتی چند ماهه را خواهد شکست؟

جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۱

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۵

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۲

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۰

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۳۸

دلار جای اونس طلا را گرفته است

پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۲۹

اونس طلای جهانی دوباره با نرخ رند ۱۲۵۰ دلار درگیر شده است

چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۹

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۱

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۲۰

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۰

بازگشت نزولی طلا از اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی

سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۳

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۲

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۲۹

تحلیل هفتگی: اونس طلا به اندازه کل ارتفاع محدوده نوسانی سقوط کرده است

یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۲

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۵۲

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۹

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۳

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۰

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۴

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۱۳

اونس طلا با مقاومت ۱۲۶۰ دلار درگیر است

چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۳

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۴۱

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۳

اونس طلا به قیمت های شش ماه پیش بازگشته است

سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۹

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۲

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۵

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۳۶

تحلیل هفتگی: آیا روند نزولی طلا هم چنان ادامه خواهد یافت؟

یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۷

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۵

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۶

بازگشت مثبت اونس طلای جهانی از کف کانال نزولی

جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۷

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۷ تیر ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۸

آیا اونس طلا به اصلاح ۱۰۰ درصد فیبوناچی سقوط خواهد کرد؟

پنج شنبه ۷ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۳

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۷ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۲۷

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۷

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۰

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۵۶

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۲۳

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۰

بازگشت مثبت طلا از اطراف نرخ رند ۱۲۶۰ دلار

دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۴