اونس طــلا

تحلیل بازار اونس طلای جهانی

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۶

روند صعودی طلا تغییری نکرده است

جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۴۰

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۲

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۷

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۵

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۹

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۷

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۲

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۳

اونس طلا با حمایت قوی در ۱۲۹۰ دلار مواجه شده است

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۷

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۵

طلای جهانی به زیر اصلاح ۶۱٫۸ درصدی نفوذ کرده است

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۱

رشد شاخص دلار آمریکا موجب سقوط قیمت اونس طلای جهانی شده است

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۵

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۴۸

تحلیل هفتگی: خروج اونس طلای جهانی از فاز حنثی

یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۱

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۹

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۸

اونس طلای جهانی در کانال نزولی کوتاه مدت نوسان می کند

جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۴۶

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۰

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۴۳

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۷

اونس طلای جهانی به زیر ناحیه حمایتی عبور کرده است

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۴

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۵۵

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۴۴

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۴

سقوط اونس طلای جهانی به کف قیمتی کانال صعودی

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۸

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۴

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۲۹

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۴

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۲۵

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۷:۳۵

تحلیل هفتگی: اونس طلا برای دومین هفته متوالی از کف قیمتی چند ماهه جهش کرده است

یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۲

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۸:۵۹

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۰

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۲

قیمت اونس طلای جهانی از کف قیمتی چهار ماه اخیر فاصله گرفته است

جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۵

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۵۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۳۰

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۱

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۶

طلا با سطح ۱۳۱۵ دلاری درگیر است

پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۲

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۱

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۳۳

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۹

طلا هم چنان با کف قیمتی دامنه نوسانی درگیر است

چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۲

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۲

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۳۰

طلا مجدداً با ناحیه حمایتی درگیر است

سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۱

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۸

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۴۰

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۲۸