فاندامنتال روزانه

تحلیل فاندامنتال بازار فارکس (تحلیل بنیادی بازار ارز)

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۴

گزارش نیمروزی بازار های جهانی

پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۹

گزارش های خوب درآمدی شرکت های آمریکایی از بازار سهام حمایت می کند

پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۲۴

تقویم اقتصادی فارکس

پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۱۲

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۷

گزارش نیمروزی بازار های جهانی

چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۱

واکنش مثبت بازار های سهام آمریکا به نظرات رئیس فدرال رزرو آمریکا

چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۰۵

تقویم اقتصادی فارکس

چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ - ۸:۵۱

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۴

گزارش نیمروزی بازار های جهانی

سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۹

تاثیر منفی سقوط قیمت نفت بر بازار سهام آمریکا

سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۰۳

تقویم اقتصادی فارکس

سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ - ۸:۵۴

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۲

گزارش نیمروزی بازار های جهانی

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۶

تقویم اقتصادی فارکس

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۰۰

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۲

گزارش نیمروزی بازار های جهانی

جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۵

چرا روز پنجشنبه شاخص های سهام آمریکا رشد کردند؟

جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷ - ۸:۵۴

تقویم اقتصادی فارکس

جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷ - ۸:۵۴

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۵

گزارش نیمروزی بازار های جهانی

پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۰

تقویم اقتصادی فارکس

پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ - ۸:۳۹

جریانات تثبیت سود سرمایه گذاران سهام موجب سقوط شاخص های سهام آمریکا شده است

پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ - ۸:۲۰

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۵

رشد نسبی بازار های سهام آمریکا پیش از افزایش تنش های تجاری آمریکا و چین

چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۸:۵۹

تقویم اقتصادی فارکس

چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۸:۳۵

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۹

گزارش نیمروزی بازار های جهانی

سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۶

در انگلستان چه خبر است؟

سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۱۳

امید سرمایه گذاران آمریکایی به رشد خوب درآمد شرکت ها

سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۰۲

تقویم اقتصادی فارکس

سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ - ۸:۴۹

اقتصاد انگلستان: آیا اتحادیه اروپا پیشنهاد جدید دولت انگلستان را قبول می کند؟

یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۰

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۹

گزارش نیمروزی بازار های جهانی

جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۸

معکوس شدن منحنی بازدهی آمریکا مانع از افزایش نرخ بهره نخواهد شد

جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۵۰

نکات مهم FOMC Minutes

جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۲۹

واکنش مثبت و قوی بازار های سهام آمریکا به گزارش های اقتصادی

جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۱۶

تقویم اقتصادی فارکس

جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۰۶

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۴

گزارش نیمروزی بازار های جهانی

پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۲

تقویم اقتصادی فارکس

پنج شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۰۵

گزارش نیمروزی بازار های جهانی

چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۸

شاخص های سهام آمریکا در محدوده منفی به کار خود پایان دادند

چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ - ۸:۴۸

تقویم اقتصادی فارکس

چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ - ۸:۴۸

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۲

گزارش نیمروزی بازار های جهانی

سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۴

خلاصه بیانیه سیاست های پولی بانک رزرو استرالیا

سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۳۹

بازگشت مثبت شاخص های سهام آمریکا

سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۰۱

تقویم اقتصادی فارکس

سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ - ۸:۴۹

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۳

گزارش نیمروزی بازار های جهانی

دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۵

شاخص سفارشات جدید صادراتی چین وارد محدوده رکود شده است

دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۲۵

تقویم اقتصادی فارکس

دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷ - ۸:۰۶

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۹

گزارش نیمروزی بازار های جهانی

جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۱