تکــنیـکال

تحلیل تکنیکال جفت ارزها

پنجشنبه: تحلیل روند EURUSD

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۴

پنجشنبه: تحلیل روند GBPUSD

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۹

پنجشنبه: تحلیل روند USDCHF

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۵

پنجشنبه: تحلیل روند USDJPY

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۱

پنجشنبه: تحلیل روند USDCAD

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۶

پنجشنبه: تحلیل روند AUDUSD

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۹

چهارشنبه: تحلیل روند EURJPY

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۸

چهارشنبه: تحلیل روند GBPJPY

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۴

چهارشنبه: تحلیل روند EURGBP

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۰

چهارشنبه: تحلیل روند EURUSD

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۲

چهارشنبه: تحلیل روند GBPUSD

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۸

چهارشنبه: تحلیل روند USDCHF

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۱

چهارشنبه: تحلیل روند USDJPY

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۶

چهارشنبه: تحلیل روند AUDUSD

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۱

چهارشنبه: تحلیل روند USDCAD

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۷

سه شنبه: تحلیل روند GBPJPY

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۳

سه شنبه: تحلیل روند EURJPY

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۹

سه شنبه: تحلیل روند EURGBP

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۵

سه شنبه: تحلیل روند AUDUSD

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۲

سه شنبه: تحلیل روند USDCAD

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۸

سه شنبه: تحلیل روند USDJPY

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۴

سه شنبه: تحلیل روند USDCHF

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۰

سه شنبه: تحلیل روند EURUSD

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۶

سه شنبه: تحلیل روند GBPUSD

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۲

دوشنبه: تحلیل روند EURJPY

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۳

دوشنبه: تحلیل روند GBPJPY

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۹

دوشنبه: تحلیل روند EURGBP

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۵

دوشنبه: تحلیل روند USDCAD

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۴

دوشنبه: تحلیل روند AUDUSD

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۰

دوشنبه: تحلیل روند EURUSD

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۵

دوشنبه: تحلیل روند GBPUSD

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۱

دوشنبه: تحلیل روند USDCHF

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۶

دوشنبه: تحلیل روند USDJPY

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۸

تحلیل هفتگی: شاخص دلار امریکا در دامنه محدود نوسانی معامله می شود

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۱

تحلیل هفتگی: آیا ناحیه مقاومتی USDJPY شکسته خواهد شد؟

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۰

تحلیل هفتگی: EURUSD هم چنان در دامنه محدود نوسانی معامله می شود

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۶

تحلیل هفتگی: USDCHF با مقاومت میانی ۰٫۹۶۵۰ درگیر است

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۴

تحلیل هفتگی: آیا ناحیه مقاومتی GBPUSD شکسته خواهد شد؟

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۹

تحلیل هفتگی: USDCAD به نرخ میانی ۱٫۲۵۵۰ سقوط کرده است

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۴

تحلیل هفتگی: بازگشت مثبت AUDUSD از سطح خط روندی

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۲

تحلیل هفتگی: خروج NZDUSD از کانال نزولی

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۰

جمعه: تحلیل روند EURUSD

جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۳

جمعه: تحلیل روند GBPUSD

جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۸

جمعه: تحلیل روند USDCHF

جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۴

جمعه: تحلیل روند USDJPY

جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۰

جمعه: تحلیل روند AUDUSD

جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۶

جمعه: تحلیل روند USDCAD

جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۲

جمعه: تحلیل روند GBPJPY

جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۴

جمعه: تحلیل روند EURJPY

جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۰

جمعه: تحلیل روند EURGBP

جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۶

پنجشنبه: تحلیل روند EURJPY

پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۱

پنجشنبه: تحلیل روند GBPJPY

پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۷

پنجشنبه: تحلیل روند EURGBP

پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۹

پنجشنبه: تحلیل روند AUDUSD

پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۷

پنجشنبه: تحلیل روند USDCAD

پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۲