پرایس اکشن

تحلیل تکنیکال پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن USDCAD

جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۶

تحلیل پرایس اکشن USDJPY

جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۵

تحلیل پرایس اکشن AUDUSD

جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۶

تحلیل پرایس اکشن GBPUSD

جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۸

تحلیل پرایس اکشن EURUSD

جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۸

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۶

تحلیل پرایس اکشن داوجونز

پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۱

تحلیل پرایس اکشن USDCHF

پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۷

تحلیل پرایس اکشن USDCAD

پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۵

تحلیل پرایس اکشن USDJPY

پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۶

تحلیل پرایس اکشن AUDUSD

پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۰

تحلیل پرایس اکشن GBPUSD

پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۱

تحلیل پرایس اکشن EURUSD

پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۹

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۷

تحلیل پرایس اکشن داوجونز

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۴

تحلیل پرایس اکشن USDCHF

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۵

تحلیل پرایس اکشن USDCAD

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۵

تحلیل پرایس اکشن USDJPY

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۶

تحلیل پرایس اکشن AUDUSD

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۴

تحلیل پرایس اکشن GBPUSD

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۳

تحلیل پرایس اکشن EURUSD

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۱

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۷

تحلیل پرایس اکشن USDCHF

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۵

تحلیل پرایس اکشن USDCAD

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۳

تحلیل پرایس اکشن USDJPY

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۱

تحلیل پرایس اکشن AUDUSD

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۸

تحلیل پرایس اکشن GBPUSD

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۶

تحلیل پرایس اکشن EURUSD

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۹

تحلیل پرایس اکشن AUDUSD

پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۴

تحلیل پرایس اکشن GBPUSD

پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۱

تحلیل پرایس اکشن EURUSD

پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۱

تحلیل پرایس اکشن داوجونز

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۳

تحلیل پرایس اکشن USDCHF

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۱

تحلیل پرایس اکشن USDCAD

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۴

تحلیل پرایس اکشن USDJPY

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۸

تحلیل پرایس اکشن AUDUSD

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۹

تحلیل پرایس اکشن GBPUSD

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۹

تحلیل پرایس اکشن EURUSD

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۵۶

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۴۴

تحلیل پرایس اکشن داوجونز

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۷

تحلیل پرایس اکشن USDCHF

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۸

تحلیل پرایس اکشن USDCAD

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۵

تحلیل پرایس اکشن USDJPY

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۵

تحلیل پرایس اکشن AUDUSD

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۴

تحلیل پرایس اکشن GBPUSD

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۸

تحلیل پرایس اکشن EURUSD

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۶

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۴

تحلیل پرایس اکشن USDCHF

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۸:۵۹

تحلیل پرایس اکشن USDCAD

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۸:۴۵

تحلیل پرایس اکشن USDJPY

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۸:۳۲

تحلیل پرایس اکشن AUDUSD

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۸:۱۸

تحلیل پرایس اکشن GBPUSD

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۸:۰۴

تحلیل پرایس اکشن EURUSD

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۷:۵۰

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۷:۳۵

تحلیل پرایس اکشن داوجونز

جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۸