پرایس اکشن

تحلیل تکنیکال پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن USDCAD

سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۹

تحلیل پرایس اکشن GBPUSD

سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۳

تحلیل پرایس اکشن EURUSD

سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۱

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۰

تحلیل پرایس اکشن داوجونز

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۵

بهترین شرایط معاملاتی و کمترین اسپرد ها در حساب NDD بروکر فیبوگروپ

واریز و برداشت ریالی، متصل به بازار و سرعت بالای اجرای دستورات

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

تحلیل پرایس اکشن USDCHF

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۸

تحلیل پرایس اکشن USDCAD

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۲

تحلیل پرایس اکشن USDJPY

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۰

تحلیل پرایس اکشن AUDUSD

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۶

تحلیل پرایس اکشن GBPUSD

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۴

تحلیل پرایس اکشن EURUSD

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۹:۴۶

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۹:۱۵

تحلیل پرایس اکشن GBPUSD

جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۸

تحلیل پرایس اکشن EURUSD

جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۳

تحلیل پرایس اکشن اونس طلای جهانی

جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۸

تحلیل پرایس اکشن USDJPY

چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۱

تحلیل پرایس اکشن AUDUSD

چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۷

تحلیل پرایس اکشن GBPUSD

چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۰

تحلیل پرایس اکشن EURUSD

چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۲

تحلیل پرایس اکشن USDJPY

سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۸

تحلیل پرایس اکشن AUDUSD

سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۴

تحلیل پرایس اکشن GBPUSD

سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۶

تحلیل پرایس اکشن EURUSD

سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۳

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ - ۹:۵۴

تحلیل پرایس اکشن USDJPY

دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۳

تحلیل پرایس اکشن GBPUSD

دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۹

تحلیل پرایس اکشن EURUSD

دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۶

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۵

تحلیل پرایس اکشن داوجونز

جمعه ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۹

تحلیل پرایس اکشن USDCHF

جمعه ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۶

تحلیل پرایس اکشن USDCAD

جمعه ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۶

تحلیل پرایس اکشن USDJPY

جمعه ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۸

تحلیل پرایس اکشن GBPUSD

جمعه ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۹

تحلیل پرایس اکشن EURUSD

جمعه ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۶

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

جمعه ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۳

تحلیل پرایس اکشن USDCHF

پنج شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۷

تحلیل پرایس اکشن USDCAD

پنج شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۷

تحلیل پرایس اکشن USDJPY

پنج شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۸

تحلیل پرایس اکشن GBPUSD

پنج شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۶

تحلیل پرایس اکشن EURUSD

پنج شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۵

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

پنج شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۴

تحلیل پرایس اکشن USDCHF

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۶

تحلیل پرایس اکشن USDCAD

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۶

تحلیل پرایس اکشن USDJPY

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۰

تحلیل پرایس اکشن AUDUSD

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۰

تحلیل پرایس اکشن GBPUSD

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۷

تحلیل پرایس اکشن EURUSD

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۵

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۸

تحلیل پرایس اکشن USDCAD

سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۹

تحلیل پرایس اکشن AUDUSD

سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۹

تحلیل پرایس اکشن GBPUSD

سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۲

تحلیل پرایس اکشن EURUSD

سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۰

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۶

تحلیل پرایس اکشن داوجونز

دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۲