نقاط کلیدی

نقاط کلیدی روزانه بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۹:۴۴

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۹:۲۶

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۹:۲۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۵

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۸

بهترین شرایط معاملاتی برای معامله گران اونس طلا در حساب NDD بروکر فیبوگروپ

واریز و برداشت ریالی، متصل به بازار و با کمترین اسپرد ممکن روی اونس طلا: ۱۵ سنت

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۸

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۱

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۹:۴۰

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۹

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۷

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۳

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۰

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۹

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۰

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۹

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۷

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۷

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۱

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۹:۴۱

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۹

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۱

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۶

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۲

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۷

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۶

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۵

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۲

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۹:۴۴

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۹:۲۵

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۷

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۹

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۲

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۹

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۲

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۹:۱۲

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۹:۰۰

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۵

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۳

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۳

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۴

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۹:۱۱

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۹:۰۴

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۷

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۹:۲۰

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۹:۱۲

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۶

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۵

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۵

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

پنج شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۶

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

پنج شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۱

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

پنج شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۲