نقاط کلیدی

نقاط کلیدی روزانه بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام

این بخش شامل پیشنهاد های معاملاتی روزانه بر اساس نقاط کلیدی بازار (پیوت) است که هر روز در دو نوبت به روز رسانی می شود. یک بار در حدودساعت ۱۱:۳۰ و یک بار در حدود ساعت ۱۶:۳۰. به کارگیری این تحلیل ها در کنار سیگنال های لحظه ای توصیه می شود.

توجه داشته باشید: موارد فوق صرفا پیش بینی و پیشنهادات معاملاتی محسوب میگردد و "ایران بورس آنلاین" هیچگونه مسئولیتی در قبال سود و یا زیان ناشی از معاملات شما را نمی پذیرد.

Resistance
خطوط سبز نشانگر سطوح مقاومت است

Resistance
خطوط قرمز نشانگر سطوح حمایت است

Resistance
خط آبی نشانگر نقطه پیوت است

Resistance
علامت سیاه نشانگر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۲

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۱

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۵

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس

جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۳

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی

جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۱

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس

جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۸

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی

جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۶

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۹

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۸

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۴

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۲

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس

پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۶

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی

پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۴

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۰

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس

پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۲

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی

پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۹

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۶

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۵

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۲

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۹

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۶

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۳

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۸

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۶

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۴

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۲

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۵

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۳

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۶

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۳

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۸

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۶

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۹

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۸

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۲

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۹

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۵

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۴

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۰

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۵۷

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۵۰

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۴۸

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۹

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس

جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۰

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی

جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۷

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۸

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس

جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۵

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی

جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۳

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۵۱

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۴۶

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۲

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۰

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای کراس

پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۲

نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی

پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۹

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۷