نقاط کلیدی

نقاط کلیدی روزانه بازار فارکس، اونس طلا و نفت خام

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۴

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۸

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۳

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۷

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۲

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۹

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۹

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۸

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۱

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۴

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۲۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۲۴

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۷

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۳

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۱

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۷

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۲

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۱

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۷

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۶

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۶

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۶

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۲

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۰

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۴

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۳

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۴

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۸

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۴۱

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۴۰

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۷

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۶

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۹

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۰

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۷

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۶

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۷

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۶

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۴

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۴۴

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۵

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۶

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۳

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۴

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۶

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۰

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۶

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۳

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۰