آیا USDCHF به سقف محدوده نوسانی خواهد رسید؟

پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۹

با توجه به نمودار چهارساعته USDCHF ملاحظه می شود که روز ۷ مه، رالی صعودی بازار بعد از شکست جعلی مقاومت ۱٫۰۰۳۸ و ثبت اوج قیمتی ۱٫۰۰۵۶ متوقف شد. در ادامه جفت ارز وارد فاز اصلاحی شد و بعد از شکست سطح ۲۳٫۶ درصد فیبوناچی تا کف قیمتی جزئی روز ۷ ژوئن در نرخ ۰٫۹۷۸۸ پایین آمد. حضور خریداران در اطراف نرخ رند ۰٫۹۸۰۰، موجب تقویت نرخ برابری دلار آمریکا به فرانک سوئیس تا مقاومت جزئی ۰٫۹۹۹۰ شد.
روز ۱۵ ژوئن، مقاومت ۰٫۹۹۹۰ از ادامه حرکات صعودی ممانعت کرد که در نتیجه آن USDCHF به مدت یک ماه در زیر مقاومت جزئی ۰٫۹۹۰ و بالای اصلاح ۲۳٫۶ درصد فیبوناچی در نوسان بوده است. روز گذشته، جفت ارز دوباره از سوی نرخ ۰٫۹۹۱۲ (اوج قیمتی روز ۱ ژوئن) حمایت شد و به نرخ ۰٫۹۹۶۵ رسید. نرخ ۰٫۹۹۶۵ برای سومین بار متوالی در ماه ژوئیه از برخورد نرخ برابری به سقف محدوده نوسانی ممانعت کرد و USDCHF روز معاملاتی خود را زیر نرخ ۰٫۹۹۶۵ به پایان رساند.
در جلسه معاملاتی امروز نیز نرخ برابری دلار آمریکا به فرانک سوئیس در محدوده ۲۰ پیپی بین سطوح ۰٫۹۹۶۵-۰٫۹۹۴۵ قرار دارد. بازگشت نزولی از نرخ ۰٫۹۹۶۵ و عبور به زیر ۰٫۹۹۴۵ می تواند حرکات نزولی را تا کف قیمتی محدوده نوسانی بسط دهد. در این صورت سطوح ۰٫۹۹۱۲، ۰٫۹۹۰۰ و ۰٫۹۸۹۰ حمایت بازار خواهند بود. در مقابل برخورد USDCHF به نرخ ۰٫۹۹۴۵ در قالب حمایت و شکست ۰٫۹۹۶۵، می تواند نرخ برابری را به مقاومت ۰٫۹۹۹۰ برساند. ادامه فشارهای خرید و شکست سقف محدوده نوسانی به همراه نرخ رند ۱٫۰۰۰۰، رالی صعودی جدیدی را به اندازه نصف ارتفاع محدوده (۶۷ پیپ) یا نرخ ۱٫۰۰۵۷ به راه خواهد انداخت. مقاومت ۱٫۰۰۳۸ نیز در این بین قرار گرفته است. هم چنین نصف ارتفاع محدوده با اوج قیمتی ۱٫۰۰۵۶ انطباق دارد.

 

نمودار چهارساعته USDCHF