اتحادیه اروپا به ایتالیا هشدار داد

سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۴

اخبار فارکس

وزیر اقتصاد اتحادیه اروپا (Moscovici) انتظار دارد که ایتالیا تا روز ۱۳ نوامبر پاسخ دقیق و محکمی در رابطه با بودجه سال ۲۰۱۹ به اتحادیه اروپا ارائه دهد. او معتقد است که مذاکرات میان اتحادیه اروپا و ایتالیا می‌تواند ادامه یابد، اما انتظار دارد که تا ۱۳ نوامبر ایتالیا پاسخ دهد. قدم بعدی اتحادیه اروپا در رابطه با بودجه سال ۲۰۱۹ ایتالیا، به پاسخ این کشور بستگی دارد. Moscovici گفته است که باید به قوانین مالی اتحادیه اروپا احترام گذاشت و سیاست‌های انبساطی مالی ایتالیا که موجب بالا رفتن سطح عمومی بدهی خواهد شد، به نفع رشد اقتصادی نیست. او در ادامه گفت، اگر ایتالیا به قوانین اتحادیه اروپا احترام نگذارد، تحریم‌هایی علیه این کشور اعمال خواهد شد.