اقتصاد آمریکا تحمل دو مرحله افزایش دیگر نرخ بهره را دارد

پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۳

رئیس فدرال رزرو کلیولند معتقد است که رشد قوی اقتصادی، نرخ بیکاری پایین و رشد باثبات تورم از ادامه افزایش نرخ بهره حمایت می کنند. Mester معتقد است که اقتصاد آمریکا می تواند دو مرحله افزایش دیگر در سال ۲۰۱۸ را تحمل کند و اگر فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش ندهد، از اهداف اقتصادی خود عقب خواهد افتاد. انتظار می رود که فدارل رزرو با افزایش نرخ بهره به محدوده ۳ درصدی، نرخ بهره آمریکا را به سطح خنثی برساند. فدرال رزرو به اهداف خود نزدیک شده است. همچنین Mester بر این باور است که فدرال رزرو نمی تواند افزایش تورم پیش از افزایش نرخ بهره را تحمل کند.