بازگشت مجدد USDCAD از کف قیمتی ۱٫۳۰۶۵

پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۸

با توجه به نمودار چهارساعته USDCAD ملاحظه می شود که رالی صعودی بازار که از کف قیمتی روز ۱۷ آوریل در نرخ ۱٫۲۵۲۷ شروع شده بود، بعد از یک ماه از سوی اوج قیمتی ۱٫۳۳۸۲ متوقف شد. نرخ ۱٫۳۳۸۲ بالاترین سطح قیمتی جفت ارز در سال جاری محسوب می شود. روز ۲۷ ژوئن، نرخ برابری برای دومین بار با اوج قیمتی ۱٫۳۳۸۲ درگیر بود که نتوانست آن را بشکند. در ادامه USDCAD وارد فاز اصلاحی شد و تا نزدیکی سطح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی پایین آمد. این فیبوناچی از نرخ ۱٫۲۵۲۷ تا ۱٫۳۳۸۲ رسم شده است.
اما حضور خریداران در اطراف اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی مانع از ادامه حرکات اصلاحی شد و نرخ برابری دلار آمریکا به کانادا بعد از ثبت کف قیمتی ۱٫۳۰۶۵ به سمت نرخ ۱٫۳۱۵۹ (کف قیمتی ۱۸ ژوئن) بازگشت. روز گذشته، ابتدا نرخ ۱٫۳۱۵۹ موقعیت خود را در قالب مقاومت حفظ کرد که نتیجه آن سقوط نرخ برابری به کف قیمتی جزئی ۱٫۳۰۶۵ بود. جفت ارز در قالب حمایت به نرخ ۱٫۳۰۶۵ برخورد کرد و با تشکیل الگوی کندل پین بار صعودی دوباره به سمت ۱٫۳۱۵۹ بازگشت. USDCAD در واکنش به پین بار صعودی تقویت شد و بعد از شکست نرخ ۱٫۳۱۵۹ به نزدیکی اوج قیمتی جزئی ۱٫۳۲۲۵ (روز ۲ ژوئیه) رسید.
در جلسه معاملاتی امروز USDCAD نتوانسته نرخ ۱٫۳۲۲۵ (منطبق با کف قیمتی ۱۳ آوریل ۲۰۱۷) را بشکند و در حال حاضر با نرخ رند ۱٫۳۲۰۰ درگیر است. اگر خریداران از اطراف ۱٫۳۲۰۰ وارد بازار شوند و USDCAD نرخ ۱٫۳۲۲۵ را بشکند، می تواند حرکات صعودی را دوباره تا اوج قیمتی ۱٫۳۳۸۲ بسط دهد که در این صورت جفت ارز دوباره با سطوح ۱٫۳۲۶۳ (کف قیمتی ۲۲ ژوئن)، ۱٫۳۳۰۰ و ۱٫۳۳۵۰ در قالب مقاومت مواجه خواهد شد. در مقابل اگر نرخ ۱٫۳۲۲۵ حرکات صعودی بازار را محدود کند و نرخ برابری به زیر ۱٫۳۲۰۰ عبور کند، می تواند دوباره به سمت کف قیمتی ۱٫۳۰۶۵ بازگردد. در این صورت اصلاح ۲۳٫۶ درصد فیبوناچی، نرخ ۱٫۳۱۵۹ و نرخ رُند ۱٫۳۱۰۰ حمایت های بازار خواهند بود. در این راستا می توان گفت که احتمال نوسان جفت ارز برای مدتی بین سطوح ۱٫۳۲۲۵ و ۱٫۳۰۶۵ وجود دارد.

 

نمودار چهارساعته USDCAD