دلار بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا سقوط می کند؟

سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ - ۹:۱۰

اخبار فارکس

استراتژیست JPMorgan در سنگاپور معتقد است که دلار آمریکا بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا سقوط خواهد کرد. از نظر Yeo احتمال اینکه قدرت بین جمهوری خواهان و دموکرات‌ها تقسیم شود جدی است. با این حال از دید بلندمدت، دلار آمریکا در سال ۲۰۱۹ دوباره تقویت خواهد شد، که علت اصلی آن سیاست‌های پولی فدرال رزرو خواهد بود.