“ما به سمت خروج بدون توافق انگلستان از اتحادیه اروپا حرکت می کنیم”

سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۳

اخبار فارکس

یکی از قانون‌گذاران حزب DUP ایرلند شمالی گفته است که، “ظاهراً ما به سمت خروج بدون توافق انگلستان از اتحادیه اروپا حرکت می‌کنیم.”