“نرخ بهره آمریکا بیشتر از انتظارات بازار افزایش خواهد یافت”

سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۰

اخبار فارکس

اقتصاددانان در گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو آمریکا بیش از انتظارات و پیش‌بینی‌های فعلی بازار نرخ بهره را افزایش خواهد داد. دلیل خوش‌بینی گلدمن ساکس به آینده نرخ‌های بهره آمریکا، چشم‌انداز خوب بازار کار و تورم آمریکاست.
“پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری آمریکا در اوایل سال ۲۰۲۰ به ۳ درصد کاهش یابد و رشد سالانه دستمزدها هم در سال‌های آینده بین ۳٫۲۵ تا ۳٫۵۰ درصد باشد. از نظر گلدمن ساکس نرخ بهره تا اوایل سال ۲۰۲۰ پنج بار افزایش خواهد یافت. این در حالی است که از نظر بازار و فدرال رزرو آمریکا تا اوایل سال ۲۰۲۰ نرخ بهره تنها سه بار افزایش خواهد یافت.”