نظرات مهم وزیر بازرگانی انگلستان

سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۱

اخبار فارکس

وزیر بازرگانی انگلستان در ادامه صحبت‌های خود از توافق احتمالی BREXIT حرف زده و معتقد است که موانع پیش روی توافق BREXIT را می‌توان از میان برداشت. از نظر Liam Fox، برای پارلمان انگلستان رد توافق احتمالی BREXIT کار سختی خواهد بود.