AUDUSD در کانال نزولی معامله می شود

پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۹

با توجه به نمودار روزانه AUDUSD ملاحظه می شود که اواخر ماه ژانویه، جفت ارز برای بار سوم با محدوده مقاومت ۰٫۸۱۵۰-۰٫۸۱۰۰ درگیر بود که هم چنان نتوانست آن را بشکند و در نتیجه بعد از ثبت اوج قیمتی ۰٫۸۱۳۶ شاهد شروع رالی نزولی جدیدی و ورود بازار به کانال نزولی بودیم. نرخ ۰٫۸۱۳۶ بالاترین سطح قیمتی بازار در سال جاری محسوب می شود. روز ۲۳ آوریل، نرخ برابری دلار استرالیا به آمریکا در ادامه فشارهای فروش خط روند صعودی (رسم شده از کف قیمتی ۰٫۷۱۶۰) را شکست و به کف کانال نزولی رسید.
حرکات نزولی AUDUSD بعد از برخورد به کف قیمتی کانال محدود شد که در ادامه خریداران وارد بازار شدند و جفت ارز را به سقف کانال رساندند. روز ۴ ژوئن، نرخ برابری توانست در ادامه حرکات صعودی سقف کانال را بعد از چهار ماه بشکند و به سطح خط روندی برخورد کند. اما دو روز بعد مشخص شد که شکست سقف کانال جعلی بوده، به طوریکه جفت ارز بعد از ثبت اوج قیمتی ۰٫۷۶۷۶ به داخل کانال بازگشت و حرکات نزولی را دوباره تا نزدیکی نرخ رند ۰٫۷۳۰۰ دلار در پیش گرفت. روز ۲ ژوئیه، حضور مجدد خریداران در اطراف نرخ رند ۰٫۷۳۰۰ رالی نزولی بازار را بعد از یک ماه متوقف کرد و AUDUSD بعد از ثبت کف قیمتی ۰٫۷۳۱۰ به سمت مقاومت جزئی ۰٫۷۴۷۵ بازگشت.
مقاومت جزئی ۰٫۷۴۷۵ نیز در دو بار برخورد اول موقعیت خود را حفظ کرد و در نتیجه نرخ برابری دلار استرالیا به آمریکا به سمت نرخ میانی ۰٫۷۳۵۰ بازگشت. در جلسه معاملاتی امروز، کف قیمتی روز گذشته (نرخ ۰٫۷۳۶۴) در قالب حمایت ظاهر شده و در حال حاضر نرخ برابری زیر نرخ رند ۰٫۷۴۰۰ و بالای ۰٫۷۳۶۴ قرار دارد. با توجه به این که روند کلی بازار نزولی است، ادامه فشارهای فروش و شکست نرخ ۰٫۷۳۶۴ می تواند AUDUSD را به نرخ ۰٫۷۳۵۰ و ۰٫۷۳۱۰ برساند. شکست کف قیمتی ۰٫۷۳۱۰ به همراه ۰٫۷۳۰۰، رالی نزولی جدیدی تا کف کانال به راه خواهد انداخت. در مقابل، حمایت ۰٫۷۳۶۴ از بازار و عبور به بالای ۰٫۷۴۰۰، می تواند جفت ارز را تا سطوح ۰٫۷۴۵۰ و سقف کانال (منطبق با مقاومت ۰٫۷۴۷۵) تقویت کند.

 

نمودار روزانه AUDUSD