EURUSD به زیر کف کانال صعودی عبور کرده است

پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۵

با توجه به نمودار چهارساعته ملاحظه می شود که رالی نزولی بازار که از محدوده مقاومت ۱٫۲۲۵۰-۱٫۲۵۰۰ شروع شده بود، بعد از پنج ماه از سوی کف قیمتی روز ۲۹ ماه مه در نرخ ۱٫۱۵۰۹ متوقف شد. نرخ برابری یورو به دلار آمریکا از اوج قیمتی ۱٫۲۵۵۰ بیش از هزار پیپ سقوط کرده است. نرخ ۱٫۱۵۰۹ پایین ترین سطح قیمتی جفت ارز در سال جاری محسوب می شود و با نرخ رند ۱٫۱۵۰۰ دلار انطباق دارد. حضور خریداران در اطراف نرخ رند ۱٫۱۵۰۰ مانع از ادامه حرکات نزولی شد، به طوری که EURUSD وارد فاز اصلاحی شد و بعد از شکست سطح ۲۳٫۶ درصد فیبوناچی تا نرخ میانی ۱٫۱۸۵۰ بالا آمد. این فیبوناچی از نرخ میانی ۱٫۲۵۵۰ تا نرخ ۱٫۱۵۰۹ رسم شده است.
در ادامه نرخ میانی ۱٫۱۸۵۰ در قالب مقاومت ظاهر شد و نرخ برابری یورو به دلار آمریکا را به سمت کف قیمتی ۱٫۱۵۰۹ بازگرداند. محدوده ۱٫۱۵۴۰-۱٫۱۵۰۹ و نرخ میانی ۱٫۱۸۵۰ مانع از ادامه حرکات نزولی و یا شروع رالی صعودی جدیدی شده اند که در این راستا روند بازار بیش از یک ماه خنثی است. روز ۲۷ ژوئن، EURUSD دوباره با نرخ ۱٫۱۵۴۰ درگیر بود که هم چنان نتوانست آن را بشکند و در ادامه شاهد ورود نرخ برابری به کانال صعودی کوتاه مدت و افزایش قیمت جفت ارز تا نزدیکی نرخ رند ۱٫۱۸۰۰ بودیم.
روز گذشته، نرخ برابری بعد از برخورد به اصلاح ۲۳٫۶ درصد فیبوناچی در قالب مقاومت تضعیف شد، به طوری که کف قیمتی کانال را شکست و کف قیمتی جزئی ۱٫۱۶۶۵ را به ثبت رساند. نرخ ۱٫۱۶۶۵ با کف قیمتی ماه اوت سال ۲۰۱۷ و کف قیمتی روز ۶ اکتبر ۲۰۱۷ انطباق دارد. در جلسه معاملاتی امروز، نرخ برابری EURUSD در محدوده ۳۵ پیپی (سطوح ۱٫۱۷۰۰-۱٫۱۶۶۵) قرار دارد. شکست نرخ ۱٫۱۶۶۵ به همراه نرخ میانی ۱٫۱۶۵۰ می تواند مسیر بازار را دوباره تا محدوده ۱٫۱۵۴۰-۱٫۱۵۰۹ هموار کند. در این صورت سطوح ۱٫۱۶۵۰ و ۱٫۱۶۰۰ حمایت های بازار خواهند بود. در مقابل اگر نرخ ۱٫۱۶۶۵ در قالب حمایت ظاهر شود و جفت ارز را به بالای ۱٫۱۷۰۰ بازگرداند، می توان شاهد تقویت EURUSD تا کف کانال، اصلاح ۲۳٫۶ درصد فیبوناچی و نرخ رند ۱٫۱۸۰۰ بود.

 

نمودار چهارساعته EURUSD