GBPUSD با نرخ رند ۱٫۳۲۰۰ درگیر است

پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۴

با توجه به نمودار چهارساعته GBPUSD ملاحظه می شود که حرکات نزولی بازار که از اوج قیمتی روز ۱۷ آوریل در نرخ ۱٫۴۳۷۶ شروع شده بود، بعد از یک ماه و نیم از سوی نرخ رند ۱٫۳۲۰۰ دلار محدود شد. روز ۲۹ ماه مه، حمایت نرخ رند ۱٫۳۲۰۰ از بازار، نرخ برابری را تا نرخ میانی ۱٫۳۴۵۰ تقویت کرد. در ادامه نرخ ۱٫۳۴۵۰ توانست موقعیت خود را در دو بار برخورد اول در قالب مقاومت حفظ کند که نتیجه آن سقوط جفت ارز به نرخ رند ۱٫۳۱۰۰ بود. هم چنین حرکات قیمتی بازار نشانگر ورود جفت ارز به کانال نزولی بودند. این کانال نزولی از نرخ ۱٫۳۶۱۸ رسم شده است.
روز ۲۸ ژوئن، GBPUSD در ادامه حرکات نزولی به کف کانال برخورد کرد. به دلیل انطباق کف کانال با اصلاح ۱۰۰ درصد فیبوناچی (رسم شده از کف قیمتی ۱٫۳۰۶۰ تا ۱٫۴۳۴۵)، رالی صعودی بازار بعد از پنج ماه خنثی شد و بعد از ثبت کف قیمتی ۱٫۳۰۵۰، شاهد بازگشت صعودی جفت ارز به سمت نرخ رند ۱٫۳۳۰۰ دلاری بودیم. روز ۹ ژوئیه، نرخ برابری پوند به دلار آمریکا توانست در ادامه حرکات صعودی سقف کانال را بشکند و به نرخ میانی ۱٫۳۳۵۰ برسد. جفت ارز که بعد از دو ماه توانسته بود به بالای سقف کانال عبور کند، با شکست جعلی مواجه شد و دوباره به ۱٫۳۲۰۰ سقوط کرد. روز گذشته، مقاومت سقف کانال موجب تضعیف جفت ارز شد و نرخ برابری بعد از شکست سطح میانی ۱٫۳۲۵۰ دوباره به نرخ رند ۱٫۳۲۰۰ رسید.
در جلسه معاملاتی امروز، GBPUSD توانست در ادامه حرکات نزولی از سقف کانال به زیر نرخ رند ۱٫۳۲۰۰ نفوذ کند و به کف قیمتی روز دوشنبه در نرخ ۱٫۳۱۸۸ برسد. برخورد جفت ارز به نرخ ۱٫۳۱۸۸ در قالب حمایت، نرخ برابری را با تشکیل الگوی کندل پین بار صعودی ضعیف به بالای ۱٫۳۲۰۰ بازگردانده است. حمایت نرخ ۱٫۳۲۰۰ از بازار، می تواند GBPUSD را دوباره به مقاومت های ۱٫۳۲۵۰ و سقف کانال برساند. در صورت شکست سقف کانال به همراه نرخ ۱٫۳۳۵۰ می توان انتظار شروع رالی صعودی جدیدی تا اوج قیمتی ۷ ژوئن در نرخ ۱٫۳۴۷۲ را داشت. در مقابل اگر جفت ارز به زیر نرخ رند ۱٫۳۲۰۰ بازگردد و نرخ ۱٫۳۱۸۸ را بشکند، GBPUSD می تواند دوباره با حمایت های ۱٫۳۱۵۰، ۱٫۳۱۰۰ و ۱٫۳۰۵۰ مواجه شود.

 

نمودار چهاررساعته GBPUSD