پست های هشتگ اسپرد

مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۸۷ - ۱۴:۵۳

مفاهیم پایه در بازار فارکس چیست؟ – بخش اول

جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۸۷ - ۱۵:۴۵