پست های هشتگ تحلیل_هفتگی

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۱

اقتصاد آمریکا: تمرکز بازار به گزارش سیاست های پولی فدرال رزرو خواهد بود

یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۳

اقتصاد انگلستان: کدام جفت ارز پوند برای معامله مناسب است؟

یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۶

اقتصاد ژاپن: بازار سهام آمریکا می تواند بر حرکات قیمتی ین تاثیر بگذارد

یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۸

اقتصاد استرالیا: محرک اصلی AUDUSD نشست تعیین نرخ بهره بانک های مرکزی استرالیا و آمریکاست

یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۱

اقتصاد آمریکا: تحلیل هفتگی دلار

یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۹

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۶

اقتصاد انگلستان: انتظارات نرخ بهره ای بازار تضعیف شده است

یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۶

اقتصاد ژاپن: آیا افت نرخ تورم ژاپن نگران کننده است؟

یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۴

اقتصاد استرالیا: محرک های بنیادی دلار استرالیا در هفته پیش رو

یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۸

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۲

اقتصاد آمریکا: تحلیل هفتگی دلار

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۴

اقتصاد انگلستان: معامله گران پوند هفته پر کاری را در پیش رو دارند

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۲

اقتصاد استرالیا: عدم واکنش AUDUSD به داده های تجاری چین

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۳

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۴

اقتصاد آمریکا: تحلیل هفتگی دلار

یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۸

اقتصاد انگلستان: آیا کاهش فعالیت های اقتصادی ادامه دار خواهد بود؟

یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۲

اقتصاد استرالیا: AUD همچنان نسبت به اخبار جنگ تجاری حساس است

یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۶

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۲

اقتصاد آمریکا: تحلیل هفتگی دلار

یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۸

اقتصاد انگلستان: احتمال تغییر روند پوند در معاملات این هفته جدی است

یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۳

اقتصاد استرالیا: چرا روز پنجشنبه روز مهمی برای دلار استرالیاست؟

یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۳

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۹

اقتصاد آمریکا: تحلیل هفتگی دلار

یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۶

اقتصاد انگلستان: تقویم اقتصادی این هفته پوند خالی است

یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۹

اقتصاد ژاپن: آیا ین برای بازگشت نزولی آماده می شود؟

یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۱

اقتصاد استرالیا: چرا واکنش AUD به شاخص های اقتصادی موقتی خواهد بود؟

یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۹

اقتصاد نیوزیلند: آیا سریعترین رشد اقتصادی نیوزیلند از سال ۲۰۱۶ قطعی خواهد شد؟

یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۶

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۱

اقتصاد آمریکا: تحلیل هفتگی دلار

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۱

اقتصاد انگلستان: روند پوند همچنان خنثی است

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۵

اقتصاد ژاپن: تمایلات ریسکی بازار محرک اصلی ین ژاپن

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۵

اقتصاد استرالیا: بانک رزرو استرالیا می تواند نرخ برابری AUDUSD را تضعیف کند

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۶

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۱

اقتصاد آمریکا: تحلیل هفتگی دلار

یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۵

اقتصاد انگلستان: چرا پوند به گزارش های اقتصادی ناامید کننده واکنشی نشان نداد؟

یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۶

اقتصاد ژاپن: چشم انداز ین تغییر کرده است

یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۱

اقتصاد استرالیا: معامله گران به گزارش های اقتصادی چین و آمریکا توجه کنند

یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۸

اقتصاد نیوزیلند: تاثیر رویداد های خارجی بر NZD بیشتر از رویداد های داخلی است

یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۳

اقتصاد آمریکا: تحلیل هفتگی دلار

یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۳

اقتصاد انگلستان: پوند منتظر مذاکرات BREXIT و داده های اقتصادی است

یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۳

اقتصاد ژاپن: داده های تورمی ژاپن مسیر بعدی ین را مشخص خواهند کرد

یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۴

اقتصاد استرالیا: همبستگی میان دلار استرالیا و شاخص های سهام

یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۶

اقتصاد آمریکا: تحلیل هفتگی دلار

یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۲

اقتصاد استرالیا: چرا نشست تعیین نرخ بهره استرالیا به ضرر دلار استرالیا خواهد بود؟

یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۱

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۳

اقتصاد آمریکا: تحلیل هفتگی دلار

یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۷

اقتصاد انگلستان: خرید پوند هنوز هم به صرفه است

یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۴

اقتصاد ژاپن: این هفته ین تحت تاثیر داده های اقتصادی آمریکا قرار خواهد گرفت

یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۶

اقتصاد استرالیا: بی توجهی سرمایه گذاران به واگرایی سیاست های پولی

یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۵

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۱

اقتصاد آمریکا: تحلیل هفتگی دلار

یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۸

اقتصاد استرالیا: آیا AUDUSD در معرض اصلاح نزولی قرار دارد؟

یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۰

اقتصاد انگلستان: این هفته توجه معامله گران پوند به گزارش های اقتصادی خواهد بود

یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۶

اقتصاد آمریکا: تحلیل هفتگی دلار آمریکا

یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۶