پست های هشتگ طلا

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۲

گزارش نیمروزی بازار های جهانی

پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۴

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۵

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۹

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۲

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۳

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۵

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۴۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۴۶

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۰

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۴۳

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۷

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۵۵

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۴

گزارش نیمروزی بازار های جهانی

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۴

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۲۹

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۴

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۲۵

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۰

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۲

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۳۰

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۱

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۶

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۳۳

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۹

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۲

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۳۰

طلا مجدداً با ناحیه حمایتی درگیر است

سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۱

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۲۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۹

بازگشت مثبت اونس طلای جهانی از ناحیه حمایتی و کف قیمتی چهارماهه

دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۰

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۳۹

تحلیل هفتگی: طلا به زیر کف قیمتی کانال صعودی عبور کرده است

یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۲

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا

یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۶

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۹

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۲۵

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۳

بازگشت مثبت طلا از کف قیمتی ۴ ماهه

پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۶

افت بی سابقه تقاضای طلا در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸

پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۱

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۵۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۳

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۳۱

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۷

طلا در کانال نزولی معامله می شود

دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۷

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۵۳

تحلیل هفتگی: آیا کف قیمتی کانال صعودی طلا شکسته خواهد شد؟

یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۲

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۳

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۹

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۳۰

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۱