این بخش شامل پیشنهاد های معاملاتی روزانه بر اساس نقاط کلیدی بازار (پیوت) است که هر روز در دو نوبت به روز رسانی می شود. یک بار در حدودساعت ۱۱:۳۰ و یک بار در حدود ساعت ۱۶:۳۰. به کارگیری این تحلیل ها در کنار سیگنال های لحظه ای توصیه می شود.

توجه داشته باشید: موارد فوق صرفا پیش بینی و پیشنهادات معاملاتی محسوب میگردد و "ایران بورس آنلاین" هیچگونه مسئولیتی در قبال سود و یا زیان ناشی از معاملات شما را نمی پذیرد.

Resistance
خطوط سبز نشانگر سطوح مقاومت است

Resistance
خطوط قرمز نشانگر سطوح حمایت است

Resistance
خط آبی نشانگر نقطه پیوت است

Resistance
علامت سیاه نشانگر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها(آپدیت اول)

سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ - ۹:۴۴

یورو / دلار آمریکا – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۳۹۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۴۳ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۴۵۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۱۳۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۳۷ و ۱٫۱۳۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / دلار آمریکا – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۰۱ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۰۹ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۱۳
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۰۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۹۷ و ۱٫۲۹۴۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / ین ژاپن – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۱۳٫۱ با تیک پروفیت اول ۱۱۳٫۶ و تیک پروفیت دوم ۱۱۳٫۷۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۱۳٫۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۲٫۹ و ۱۱۲٫۷ آغاز می کند.

دلار آمریکا / فرانک سوئیس – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۰۳ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۰۷ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۰۹
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۰۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۰۱ و ۰٫۹۹۹ آغاز می کند.

دلار استرالیا / دلار آمریکا – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۱۹۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۳ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۲۶
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۱۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۱۸ و ۰٫۷۱۶ آغاز می کند.

دلار آمریکا / دلارکانادا – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۰۹ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۱۲ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۱۴
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۰۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۰۷ و ۱٫۳۰۵ آغاز می کند.

دلار نیوزیلند / دلار آمریکا – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۶۷۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۶۳ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۶۱۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۶۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۶۹ و ۰٫۶۷۱۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / ین ژاپن – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۴۷٫۴ با تیک پروفیت اول ۱۴۸٫۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱۴۸٫۶۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۷٫۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۶٫۸ و ۱۴۶٫۴۵ آغاز می کند.

یورو / پوند انگلیس – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۷۶ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۷۱۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۹
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۷۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۷۷۵ و ۰٫۸۸ آغاز می کند.

یورو / ین ژاپن – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۲۹ با تیک پروفیت اول ۱۲۹٫۵۵ و تیک پروفیت دوم ۱۲۹٫۷۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۲۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۸٫۸ و ۱۲۸٫۶ آغاز می کند.