این بخش شامل پیشنهاد های معاملاتی روزانه بر اساس نقاط کلیدی بازار (پیوت) است که هر روز در دو نوبت به روز رسانی می شود. یک بار در حدودساعت ۱۱:۳۰ و یک بار در حدود ساعت ۱۶:۳۰. به کارگیری این تحلیل ها در کنار سیگنال های لحظه ای توصیه می شود.

توجه داشته باشید: موارد فوق صرفا پیش بینی و پیشنهادات معاملاتی محسوب میگردد و "ایران بورس آنلاین" هیچگونه مسئولیتی در قبال سود و یا زیان ناشی از معاملات شما را نمی پذیرد.

Resistance
خطوط سبز نشانگر سطوح مقاومت است

Resistance
خطوط قرمز نشانگر سطوح حمایت است

Resistance
خط آبی نشانگر نقطه پیوت است

Resistance
علامت سیاه نشانگر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها(آپدیت دوم)

سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۷

یورو / دلار آمریکا – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۱۴۳ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۳۹ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۳۷
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۴۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۴۵۵ و ۱٫۱۴۹۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / دلار آمریکا – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۰۲ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۱۳ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۱۵۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۰۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۹۷ و ۱٫۲۹۲ آغاز می کند.

دلار آمریکا / ین ژاپن – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۱۳٫۴۵ با تیک پروفیت اول ۱۱۲٫۹ و تیک پروفیت دوم ۱۱۲٫۷
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۱۳٫۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۳٫۶ و ۱۱۳٫۷۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / فرانک سوئیس – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۰۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۰۱ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۹۹
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۰۷ و ۱٫۰۰۹ آغاز می کند.

دلار استرالیا / دلار آمریکا – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۲ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۶ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۲۸۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۱۸ و ۰٫۷۱۶ آغاز می کند.

دلار آمریکا / دلارکانادا – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۰۹ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۱۴ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۱۷
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۰۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۰۷ و ۱٫۳۰۵ آغاز می کند.

دلار نیوزیلند / دلار آمریکا – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۶۴۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۶۹ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۷۱۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۶۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۶۳ و ۰٫۶۶۱۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / ین ژاپن – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۴۸٫۳ با تیک پروفیت اول ۱۴۷٫۲۵ و تیک پروفیت دوم ۱۴۶٫۸
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۸٫۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۸٫۶۵ و ۱۴۹٫۳ آغاز می کند.

یورو / پوند انگلیس – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۷۵۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۷۱۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۹
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۷۵۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۷۷۵ و ۰٫۸۸ آغاز می کند.

یورو / ین ژاپن – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۲۹٫۴۵ با تیک پروفیت اول ۱۲۸٫۸ و تیک پروفیت دوم ۱۲۸٫۶
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۲۹٫۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۹٫۷۵ و ۱۲۹٫۹ آغاز می کند.