این بخش شامل پیشنهاد های معاملاتی روزانه بر اساس نقاط کلیدی بازار (پیوت) است که هر روز در دو نوبت به روز رسانی می شود. یک بار در حدودساعت ۱۱:۳۰ و یک بار در حدود ساعت ۱۶:۳۰. به کارگیری این تحلیل ها در کنار سیگنال های لحظه ای توصیه می شود.

توجه داشته باشید: موارد فوق صرفا پیش بینی و پیشنهادات معاملاتی محسوب میگردد و "ایران بورس آنلاین" هیچگونه مسئولیتی در قبال سود و یا زیان ناشی از معاملات شما را نمی پذیرد.

Resistance
خطوط سبز نشانگر سطوح مقاومت است

Resistance
خطوط قرمز نشانگر سطوح حمایت است

Resistance
خط آبی نشانگر نقطه پیوت است

Resistance
علامت سیاه نشانگر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزها

پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۵

یورو / دلار آمریکا – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۱۶۹۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۶۵۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۶۲۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۶۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۷۲۵ و ۱٫۱۷۶ آغاز می کند.

پوند انگلیس / دلار آمریکا – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۲۳ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۱۷ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۱۳۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۲۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۲۵۵ و ۱٫۳۲۸۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / ین ژاپن – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۱۱٫۹ با تیک پروفیت اول ۱۱۲٫۴ و تیک پروفیت دوم ۱۱۲٫۶
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۱۱٫۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۱٫۶۵ و ۱۱۱٫۳۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / فرانک سوئیس – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۹۴ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۹۸ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۹۹
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۹۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۹۲۵ و ۰٫۹۹ آغاز می کند.

دلار استرالیا / دلار آمریکا – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۳۹ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۳۷ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۳۶
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۳۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۴۱۵ و ۰٫۷۴۳ آغاز می کند.

دلار آمریکا / دلارکانادا – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۱۷ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۲۲ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۲۴
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۱۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۱۳۵ و ۱٫۳۰۹۵ آغاز می کند.

دلار نیوزیلند / دلار آمریکا – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۷۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۷۴۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۷۳
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۷۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۸۰۵ و ۰٫۶۸۲۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / ین ژاپن – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۴۷٫۷ با تیک پروفیت اول ۱۴۸٫۷ و تیک پروفیت دوم ۱۴۹٫۰۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۷٫۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۷٫۵ و ۱۴۷٫۱۵ آغاز می کند.

یورو / پوند انگلیس – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۸۵۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۸۳۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۸۲
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۸۵۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۸۷۵ و ۰٫۸۸۸۵ آغاز می کند.

یورو / ین ژاپن – نقاط تکنیکی تایم فریم ۳۰ دقیقه، پنجشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۷

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۳۰٫۷۵ با تیک پروفیت اول ۱۳۱٫۴ و تیک پروفیت دوم ۱۳۱٫۶
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۳۰٫۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۰٫۳ و ۱۳۰ آغاز می کند.