تقــویم اقتصادی هفتــگی

فقط خبر های امروز
زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
دوشنبه۱۶ جولای ۲۰۱۸
تعطیلی
روز اقیانوس - ژاپن
06:30
CNY
شاخص سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: 6.0%
واقعی: 6.0%
06:30
CNY
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 1.6%
واقعی: 1.8%
06:30
CNY
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 6.7%
واقعی: 6.7%
06:30
CNY
شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: 6.5%
واقعی: 6.0%
06:30
CNY
نرخ بیکاری
پیش بینی:
واقعی: 4.8%
06:30
CNY
کنفرانس اداره ملی آمار چین
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
تراز تجاری (می)
پیش بینی: 20.9B
واقعی: 16.5B
17:00
USD
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: 0.4%
17:00
USD
شاخص تولیدی ایالت نیویورک (ژولای)
پیش بینی: 22.00
واقعی: 22.60
17:00
USD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.5%
واقعی: 0.5%
17:00
CAD
اوراق بهادار خارجی خریداری شده (می)
پیش بینی: 7.03B
واقعی: 2.18B
18:30
USD
شاخص انبار شرکت ها (ماهانه) (می)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: 0.4%
سه شنبه۱۷ جولای ۲۰۱۸
03:15
NZD
شاخص بهای مصرف کننده (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 0.5%
واقعی: 0.4%
03:15
NZD
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 1.6%
واقعی: 1.5%
06:00
AUD
گزارش آخرین نشست بانک رزرو استرالیا - RBA Minutes
پیش بینی:
واقعی:
12:30
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Carney
پیش بینی:
واقعی:
13:00
GBP
شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا (می)
پیش بینی: 2.5%
واقعی: 2.5%
13:00
GBP
تغییرات مدعیان بیکاری (ژوئن)
پیش بینی: 2.3K
واقعی: 7.8K
13:00
GBP
تغییرات اشتغال سه ماهه (ماهانه)
پیش بینی: 150.0K
واقعی: 137.0K
13:00
GBP
نرخ بیکاری (می)
پیش بینی: 4.2%
واقعی: 4.2%
17:00
CAD
شاخص فروش محصولات کارخانجات (ماهانه) (می)
پیش بینی: 0.5%
واقعی: 1.4%
17:45
USD
شاخص تولیدات صنعتی (سالانه)
پیش بینی:
واقعی: 3.8%
17:45
USD
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.5%
واقعی: 0.6%
18:30
USD
سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا - Powell
پیش بینی:
واقعی:
18:55
NZD
شاخص جهانی قیمت لبنیات
پیش بینی:
واقعی: -1.7%
چهارشنبه۱۸ جولای ۲۰۱۸
00:30
USD
خالص معاملات بلند مدت اوراق خزانه (می)
پیش بینی: 34.3B
واقعی: 45.6B
01:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی:
واقعی: 0.629M
13:00
GBP
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: 0.0%
13:00
GBP
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: 2.6%
واقعی: 2.4%
13:00
GBP
شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: 0.2%
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: 1.0%
واقعی: 0.9%
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: 2.0%
واقعی: 2.0%
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.1%
واقعی: 0.1%
17:00
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 2.2%
واقعی: -2.2%
17:00
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ژوئن)
پیش بینی: 1.330M
واقعی: 1.273M
17:00
USD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: -2.2%
واقعی: -12.3%
17:00
USD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (ژوئن)
پیش بینی: 1.320M
واقعی: 1.173M
18:30
USD
سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا - Powell
پیش بینی:
واقعی:
19:00
USD
ذخایر نفت خام - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: -3.622M
واقعی: 5.836M
19:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی: -0.860M
22:30
USD
ارزیابی فدرال رزرو از وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا - Beige Book
پیش بینی:
واقعی:
( امروز ) پنجشنبه۱۹ جولای ۲۰۱۸
04:20
JPY
تراز تجاری تعدیل شده
پیش بینی: 0.15T
واقعی: 0.07T
04:20
JPY
صادرات (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: 7.0%
واقعی: 6.7%
04:20
JPY
تراز تجاری (ژوئن)
پیش بینی: 534B
واقعی: 721B
06:00
AUD
تغییرات اشتغال (ژوئن)
پیش بینی: 16.7K
واقعی: 50.9K
06:00
AUD
تغییرات اشتغال کامل (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی: 41.2K
06:00
AUD
شاخص فصلی اطمینان کسب و کار NAB
پیش بینی:
واقعی: 7
06:00
AUD
نرخ بیکاری (ژوئن)
پیش بینی: 5.4%
واقعی: 5.4%
13:00
GBP
شاخص خرده فروشی خالص (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: 3.5%
واقعی: 3.0%
13:00
GBP
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: -0.3%
واقعی: -0.6%
13:00
GBP
شاخص خرده فروشی (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: 3.7%
واقعی: 2.9%
13:00
GBP
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.1%
واقعی: -0.5%
17:00
USD
مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 220K
واقعی:
17:00
USD
شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا (ژولای)
پیش بینی: 21.6
واقعی:
17:00
USD
گزارش اشتغال فدرال رزرو فیلادلفیا (ژولای)
پیش بینی:
واقعی:
17:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Quarles
پیش بینی:
واقعی:
جمعه۲۰ جولای ۲۰۱۸
04:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.8%
واقعی:
04:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی:
10:30
EUR
شاخص بهای تولید کننده آلمان (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.3%
واقعی:
14:30
USD
جلسه اعضای اوپک
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده خالص (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: 1.4%
واقعی:
17:00
CAD
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (می)
پیش بینی: 0.7%
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.1%
واقعی:
17:00
CAD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (می)
پیش بینی: 1.1%
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
شنبه۲۱ جولای ۲۰۱۸
00:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قرارداد های آتی - خالص موقعیت های معاملاتی آتی شاخص S&P 500
پیش بینی:
واقعی:
00:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
00:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر بر بازار کم متوسط زیاد