fbpx

تقــویم اقتصادی هفتــگی

فقط خبر های امروز
زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
دوشنبه۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸
تعطیلی
روز تکریم شهروندان کهنسال ژاپنی - تعطیل عمومی
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (آگوست)
پیش بینی: 1.0%
واقعی: 1.0%
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (آگوست)
پیش بینی: 2.0%
واقعی: 2.0%
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (آگوست)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: 0.2%
15:45
EUR
سخنرانی اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا - Praet
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص تولیدی ایالت نیویورک (سپتامبر)
پیش بینی: 23.20
واقعی: 19.00
17:00
CAD
اوراق بهادار خارجی خریداری شده (ژولای)
پیش بینی: 4.35B
واقعی: 12.65B
17:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Mersch
پیش بینی:
واقعی:
سه شنبه۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸
06:00
AUD
شاخص بهای مسکن (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: -0.7%
واقعی: -0.7%
06:00
AUD
گزارش آخرین نشست بانک رزرو استرالیا - RBA Minutes
پیش بینی:
واقعی:
12:45
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Draghi
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
شاخص فروش محصولات کارخانجات (ماهانه) (ژولای)
پیش بینی: 0.6%
واقعی: 0.9%
18:45
NZD
شاخص جهانی قیمت لبنیات
پیش بینی:
واقعی: -1.3%
چهارشنبه۱۹ سپتامبر ۲۰۱۸
00:30
USD
خالص معاملات بلند مدت اوراق خزانه (ژولای)
پیش بینی: 65.1B
واقعی: 74.8B
01:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی:
واقعی: 1.250M
01:30
NZD
شاخص انتظارات مصرف کننده - Westpac (سه ماهه سوم)
پیش بینی:
واقعی: 103.5
03:15
NZD
حساب جاری (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: -1.32B
واقعی: -1.62B
03:15
NZD
حساب جاری (سالانه) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: -8.09B
واقعی: -9.54B
04:20
JPY
تراز تجاری تعدیل شده
پیش بینی: -0.14T
واقعی: -0.19T
04:20
JPY
صادرات (سالانه) (آگوست)
پیش بینی: 5.6%
واقعی: 6.6%
04:20
JPY
تراز تجاری (آگوست)
پیش بینی: -469B
واقعی: -445B
06:00
AUD
سخنرانی عضو بانک رزرو استرالیا - Kent
پیش بینی:
واقعی:
07:30
JPY
بیانیه سیاست های پولی بانک مرکزی ژاپن (سالانه)
پیش بینی:
واقعی:
07:30
JPY
تعیین نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن
پیش بینی: -0.10%
واقعی: -0.10%
11:00
JPY
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
12:30
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلستان - Haldane
پیش بینی:
واقعی:
13:00
GBP
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (آگوست)
پیش بینی: 2.4%
واقعی: 2.7%
13:00
GBP
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (آگوست)
پیش بینی: 0.5%
واقعی: 0.7%
13:00
GBP
CPIH (سالانه)
پیش بینی:
واقعی: 2.1%
13:00
GBP
شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده (ماهانه) (آگوست)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: 0.5%
14:10
EUR
حراج اوراق قرضه ده ساله آلمان
پیش بینی:
واقعی: 0.490%
17:00
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (آگوست)
پیش بینی: 1.310M
واقعی: 1.229M
17:00
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (آگوست)
پیش بینی: -0.1%
واقعی: -5.7%
17:00
USD
حساب جاری (سه ماهه دوم)
پیش بینی: -103.5B
واقعی: -101.5B
17:00
USD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (ماهانه) (آگوست)
پیش بینی: 5.8%
واقعی: 9.2%
17:00
USD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (آگوست)
پیش بینی: 1.235M
واقعی: 1.282M
19:00
USD
ذخایر نفت خام - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: -2.741M
واقعی: -2.057M
19:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی: -1.250M
19:00
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Draghi
پیش بینی:
واقعی:
( امروز ) پنجشنبه۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸
03:15
NZD
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 0.8%
واقعی: 1.0%
12:00
CHF
تعیین نرخ بهره بانک مرکزی سوئیس
پیش بینی: -0.75%
واقعی: -0.75%
12:00
CHF
ارزیابی سیاست های پولی بانک مرکزی سوئیس
پیش بینی:
واقعی:
13:00
GBP
شاخص خرده فروشی خالص (سالانه) (آگوست)
پیش بینی: 2.5%
واقعی: 3.5%
13:00
GBP
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (آگوست)
پیش بینی: -0.2%
واقعی: 0.3%
13:00
GBP
شاخص خرده فروشی (سالانه) (آگوست)
پیش بینی: 2.3%
واقعی: 3.3%
13:00
GBP
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (آگوست)
پیش بینی: -0.1%
واقعی: 0.3%
13:30
EUR
سخنرانی اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا - Praet
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 210K
واقعی:
17:00
USD
شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا (سپتامبر)
پیش بینی: 17.0
واقعی:
17:00
USD
گزارش اشتغال فدرال رزرو فیلادلفیا (سپتامبر)
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
آمار فروش خانه های دست دوم (آگوست)
پیش بینی: 5.35M
واقعی:
18:30
USD
آمار فروش خانه های دست دوم (ماهانه) (آگوست)
پیش بینی: 0.3%
واقعی:
19:45
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان
پیش بینی:
واقعی:
جمعه۲۱ سپتامبر ۲۰۱۸
04:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (آگوست)
پیش بینی: 0.9%
واقعی:
04:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی:
12:00
EUR
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی آلمان (سپتامبر)
پیش بینی: 55.7
واقعی:
12:00
EUR
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی آلمان (سپتامبر)
پیش بینی: 55.1
واقعی:
12:30
EUR
گزارش مدیران خرید بخش تولیدی (سپتامبر)
پیش بینی: 54.4
واقعی:
12:30
EUR
شاخص مدیران خرید (تولید و خدماتی) (سپتامبر)
پیش بینی: 54.4
واقعی:
12:30
EUR
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی (سپتامبر)
پیش بینی: 54.4
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده خالص (ماهانه) (آگوست)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (آگوست)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (ژولای)
پیش بینی: 0.6%
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (آگوست)
پیش بینی: -0.1%
واقعی:
17:00
CAD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (ژولای)
پیش بینی: 0.4%
واقعی:
18:15
USD
گزارش مدیران خرید بخش تولیدی (سپتامبر)
پیش بینی: 55.1
واقعی:
18:15
USD
شاخص مدیران خرید (تولید و خدماتی)
پیش بینی:
واقعی:
18:15
USD
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی (سپتامبر)
پیش بینی: 54.9
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
شنبه۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸
00:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قرارداد های آتی - خالص موقعیت های معاملاتی آتی شاخص S&P 500
پیش بینی:
واقعی:
00:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
00:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:

با افتتاح یک حساب معاملاتی در فیبوگروپ ۱۰۰ دلار بونس رایگان دریافت کنید. (اینجا کلیک کنید).

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر بر بازار کم متوسط زیاد