تقــویم اقتصادی هفتــگی

فقط خبر های امروز
زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
دوشنبه۱۶ آوریل ۲۰۱۸
11:45
CHF
شاخص بهای تولید کننده (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: -0.2%
17:00
USD
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: 0.2%
17:00
USD
شاخص تولیدی ایالت نیویورک (آوریل)
پیش بینی: 18.80
واقعی: 15.80
17:00
USD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: 0.6%
18:30
USD
شاخص انبار شرکت ها (ماهانه) (فوریه)
پیش بینی: 0.6%
واقعی: 0.6%
20:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Kaplan
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Kashkari
پیش بینی:
واقعی:
21:45
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
پیش بینی:
واقعی:
سه شنبه۱۷ آوریل ۲۰۱۸
00:30
USD
خالص معاملات بلند مدت اوراق خزانه (فوریه)
پیش بینی: 43.3B
واقعی: 49.0B
06:00
AUD
گزارش آخرین نشست بانک رزرو استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
06:30
CNY
شاخص سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (سالانه) (مارس)
پیش بینی: 7.7%
واقعی: 7.5%
06:30
CNY
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 6.8%
واقعی: 6.8%
06:30
CNY
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 1.5%
واقعی: 1.4%
06:30
CNY
شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) (مارس)
پیش بینی: 6.4%
واقعی: 6.0%
06:30
CNY
کنفرانس اداره ملی آمار چین
پیش بینی:
واقعی:
09:00
JPY
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (فوریه)
پیش بینی: 4.0%
واقعی: 0.0%
13:00
GBP
شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا (فوریه)
پیش بینی: 3.0%
واقعی: 2.8%
13:00
GBP
تغییرات مدعیان بیکاری (مارس)
پیش بینی: 13.3K
واقعی: 11.6K
13:00
GBP
تغییرات اشتغال سه ماهه (ماهانه)
پیش بینی: 55.0K
واقعی: 55.0K
13:00
GBP
نرخ بیکاری (فوریه)
پیش بینی: 4.3%
واقعی: 4.2%
13:30
EUR
شاخص ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد آلمان ZEW (آوریل)
پیش بینی: 88.0
واقعی: 87.9
13:30
EUR
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی آلمان ZEW (آوریل)
پیش بینی: -0.8
واقعی: -8.2
13:30
EUR
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی
پیش بینی: 7.3
واقعی: 1.9
14:30
CNY
نرخ سپرده قانونی
پیش بینی:
واقعی: 16.00%
17:00
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 0.7%
واقعی: 2.5%
17:00
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (مارس)
پیش بینی: 1.330M
واقعی: 1.354M
17:00
USD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (مارس)
پیش بینی: 1.270M
واقعی: 1.319M
17:00
USD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 1.9%
واقعی: 1.9%
17:00
CAD
اوراق بهادار خارجی خریداری شده (فوریه)
پیش بینی: 7.24B
واقعی: 3.96B
17:00
CAD
شاخص فروش محصولات کارخانجات (ماهانه) (فوریه)
پیش بینی: 1.0%
واقعی: 1.9%
17:45
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
پیش بینی:
واقعی:
17:45
USD
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.5%
17:45
USD
شاخص تولیدات صنعتی (سالانه)
پیش بینی:
واقعی: 4.3%
18:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Quarles
پیش بینی:
واقعی:
18:55
NZD
شاخص جهانی قیمت لبنیات
پیش بینی:
واقعی: 2.7%
19:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Harker
پیش بینی:
واقعی:
چهارشنبه۱۸ آوریل ۲۰۱۸
01:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی: 0.625M
واقعی: -1.047M
02:10
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
پیش بینی:
واقعی:
04:20
JPY
تراز تجاری تعدیل شده
پیش بینی: 0.10T
واقعی: 0.12T
04:20
JPY
صادرات (سالانه) (مارس)
پیش بینی: 4.7%
واقعی: 2.1%
04:20
JPY
تراز تجاری (مارس)
پیش بینی: 498B
واقعی: 797B
13:00
GBP
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.1%
13:00
GBP
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (مارس)
پیش بینی: 2.7%
واقعی: 2.5%
13:00
GBP
شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: -0.1%
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (مارس)
پیش بینی: 1.0%
واقعی: 1.0%
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (مارس)
پیش بینی: 1.4%
واقعی: 1.3%
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 1.0%
واقعی: 1.0%
14:05
EUR
حراج اوراق قرضه ده ساله آلمان
پیش بینی:
واقعی: 0.510%
14:30
EUR
نشست کشور های عضو ناحیه یورو
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Dudley
پیش بینی:
واقعی:
18:30
CAD
گزارش سیاست های پولی بانک مرکزی کانادا
پیش بینی:
واقعی:
18:30
CAD
بیانیه تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا
پیش بینی:
واقعی:
18:30
CAD
تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا
پیش بینی: 1.25%
واقعی: 1.25%
19:00
USD
ذخایر نفت خام - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: -0.500M
واقعی: -1.071M
19:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی: -1.115M
22:30
USD
"انتشار گزارش کتاب بژ فدرال Beige Book "
پیش بینی:
واقعی:
23:45
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Dudley
پیش بینی:
واقعی:
پنجشنبه۱۹ آوریل ۲۰۱۸
00:45
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Quarles
پیش بینی:
واقعی:
03:15
NZD
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 1.1%
واقعی: 1.1%
03:15
NZD
شاخص بهای مصرف کننده (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: 0.5%
06:00
AUD
تغییرات اشتغال (مارس)
پیش بینی: 20.3K
واقعی: 4.9K
06:00
AUD
تغییرات اشتغال کامل (مارس)
پیش بینی:
واقعی: -19.9K
06:00
AUD
شاخص فصلی اطمینان کسب و کار NAB
پیش بینی:
واقعی: 7
06:00
AUD
نرخ بیکاری (مارس)
پیش بینی: 5.5%
واقعی: 5.5%
13:00
GBP
شاخص خرده فروشی خالص (سالانه) (مارس)
پیش بینی: 1.4%
واقعی: 1.1%
13:00
GBP
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: -0.4%
واقعی: -0.5%
13:00
GBP
شاخص خرده فروشی (سالانه) (مارس)
پیش بینی: 2.0%
واقعی: 1.1%
13:00
GBP
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: -0.5%
واقعی: -1.2%
14:30
EUR
نشست وزیران اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا
پیش بینی:
واقعی:
16:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Brainard
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 230K
واقعی: 232K
17:00
USD
شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا (آوریل)
پیش بینی: 20.8
واقعی: 23.2
17:00
USD
گزارش اشتغال فدرال رزرو فیلادلفیا (آوریل)
پیش بینی:
واقعی: 27.1
17:00
CAD
گزارش تغییرات اشتغال بخش غیر کشاورزی ADP
پیش بینی:
واقعی: 42.8K
18:00
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Quarles
پیش بینی:
واقعی:
21:00
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلستان - Cunliffe
پیش بینی:
واقعی:
( امروز ) جمعه۲۰ آوریل ۲۰۱۸
03:15
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Mester
پیش بینی:
واقعی:
04:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (مارس)
پیش بینی: 0.9%
واقعی: 0.9%
04:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی: 0.9%
09:00
JPY
شاخص فعالیت های صنعتی (ماهانه)
پیش بینی: 0.1%
واقعی:
10:30
EUR
شاخص بهای تولید کننده آلمان (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 0.2%
واقعی:
14:00
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - ساندرز
پیش بینی:
واقعی:
16:00
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده خالص (ماهانه) (مارس)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (مارس)
پیش بینی: 1.5%
واقعی:
17:00
CAD
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (فوریه)
پیش بینی: 0.3%
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 0.4%
واقعی:
17:00
CAD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (فوریه)
پیش بینی: 0.3%
واقعی:
19:45
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
شنبه۲۱ آوریل ۲۰۱۸
00:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قرارداد های آتی - خالص موقعیت های معاملاتی آتی شاخص S&P 500
پیش بینی:
واقعی:
00:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
00:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر بر بازار کم متوسط زیاد