تقــویم اقتصادی هفتــگی

فقط خبر های امروز
زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
دوشنبه۲۱ می ۲۰۱۸
تعطیلی
تعطیلی بانکی
تعطیلی
تعطیلی بانکی
تعطیلی
تعطیلی بانکی
03:15
NZD
شاخص خرده فروشی خالص (فصلی)
پیش بینی: 1.1%
واقعی: 0.6%
03:15
NZD
شاخص خرده فروشی (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی:
واقعی: 0.1%
04:20
JPY
تراز تجاری تعدیل شده
پیش بینی: 0.11T
واقعی: 0.55T
04:20
JPY
صادرات (سالانه) (آوریل)
پیش بینی: 8.1%
واقعی: 7.8%
04:20
JPY
تراز تجاری (آوریل)
پیش بینی: 406B
واقعی: 626B
14:30
USD
جلسه اعضای اوپک
پیش بینی:
واقعی:
20:45
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
پیش بینی:
واقعی:
22:35
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Harker
پیش بینی:
واقعی:
سه شنبه۲۲ می ۲۰۱۸
02:00
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Kashkari
پیش بینی:
واقعی:
12:45
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Carney
پیش بینی:
واقعی:
12:45
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - Ramsden
پیش بینی:
واقعی:
12:45
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - Saunders
پیش بینی:
واقعی:
12:45
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - Vlieghe
پیش بینی:
واقعی:
13:30
GBP
گزارش چشم انداز اقتصادی و تورمی بانک به پارلمان
پیش بینی:
واقعی:
14:30
GBP
شاخص روند سفارشات بخش صنعتی (می)
پیش بینی: 2
واقعی: -3
17:00
CAD
شاخص عمده فروشی (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 0.8%
واقعی: 1.1%
چهارشنبه۲۳ می ۲۰۱۸
01:05
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی: -2.800M
واقعی: -1.300M
06:00
AUD
شاخص اتمام پروژه های ساخت و ساز (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 1.1%
واقعی: 0.2%
12:00
EUR
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی آلمان (می)
پیش بینی: 57.9
واقعی: 56.8
12:00
EUR
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی آلمان (می)
پیش بینی: 53.1
واقعی: 52.1
12:30
AUD
سخنرانی رئیس بانک رزرو استرالیا - Lowe
پیش بینی:
واقعی:
12:30
EUR
گزارش مدیران خرید بخش تولیدی (می)
پیش بینی: 56.1
واقعی: 55.5
12:30
EUR
شاخص مدیران خرید (تولید و خدماتی) (می)
پیش بینی: 55.0
واقعی: 54.1
12:30
EUR
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی (می)
پیش بینی: 54.7
واقعی: 53.9
13:00
GBP
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (آوریل)
پیش بینی: 2.5%
واقعی: 2.4%
13:00
GBP
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.5%
واقعی: 0.4%
13:00
GBP
شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 1.0%
واقعی: 0.4%
18:15
USD
گزارش مدیران خرید بخش تولیدی (می)
پیش بینی: 56.6
واقعی: 56.6
18:15
USD
شاخص مدیران خرید (تولید و خدماتی)
پیش بینی: 55.0
واقعی: 55.7
18:15
USD
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی (می)
پیش بینی: 54.9
واقعی: 55.7
18:30
USD
شاخص فروش خانه های نوساز (آوریل)
پیش بینی: 680K
واقعی: 662K
18:30
USD
شاخص فروش خانه های نوساز (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: -2.0%
واقعی: -1.5%
19:00
USD
ذخایر نفت خام - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: -1.567M
واقعی: 5.778M
19:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی: -1.123M
22:30
USD
گزارش آخرین نشست پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
22:45
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Kashkari
پیش بینی:
واقعی:
پنجشنبه۲۴ می ۲۰۱۸
03:15
NZD
تراز تجاری (سالانه) (آوریل)
پیش بینی: -3,770M
واقعی: -3,760M
03:15
NZD
تراز تجاری (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 200M
واقعی: 263M
10:30
EUR
شاخص تولید ناخالص داخلی - GDP آلمان (سالانه) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 1.6%
واقعی: 1.6%
10:30
EUR
شاخص تولید ناخالص داخلی - GDP آلمان (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.3%
10:30
EUR
شاخص فضای مصرف کننده آلمان (ژوئن)
پیش بینی: 10.8
واقعی: 10.7
11:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Dudley
پیش بینی:
واقعی:
12:30
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Carney
پیش بینی:
واقعی:
12:45
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Dudley
پیش بینی:
واقعی:
13:00
GBP
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: 1.3%
13:00
GBP
شاخص خرده فروشی خالص (سالانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.1%
واقعی: 1.5%
13:00
GBP
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.8%
واقعی: 1.6%
13:00
GBP
شاخص خرده فروشی (سالانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.1%
واقعی: 1.4%
13:00
EUR
سخنرانی اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا - Praet
پیش بینی:
واقعی:
14:30
EUR
نشست کشور های عضو ناحیه یورو
پیش بینی:
واقعی:
15:00
EUR
سخنرانی اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا - Praet
پیش بینی:
واقعی:
16:00
EUR
گزارش آخرین نشست پولی بانک مرکزی اروپا (ECB Minutes)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 220K
واقعی: 234K
18:30
USD
آمار فروش خانه های دست دوم (آوریل)
پیش بینی: 5.56M
واقعی: 5.46M
18:30
USD
آمار فروش خانه های دست دوم (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: -0.2%
واقعی: -2.5%
19:05
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
پیش بینی:
واقعی:
21:30
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Carney
پیش بینی:
واقعی:
22:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Harker
پیش بینی:
واقعی:
جمعه۲۵ می ۲۰۱۸
04:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده خالص در شهر توکیو (سالانه) (می)
پیش بینی: 0.6%
واقعی: 0.5%
12:30
EUR
شاخص انتظارات کسب و کار آلمان (آوریل)
پیش بینی: 99.5
واقعی: 98.5
12:30
EUR
شاخص شرایط فعلی کسب و کار آلمان (آوریل)
پیش بینی: 106.0
واقعی: 106.0
12:30
EUR
شاخص فضای کسب و کار آلمان Ifo (آوریل)
پیش بینی: 102.7
واقعی: 102.2
13:00
GBP
شاخص سرمایه گذاری کسب و کار (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: -0.2%
13:00
GBP
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 1.2%
واقعی: 1.2%
13:00
GBP
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 0.1%
واقعی: 0.1%
13:00
GBP
شاخص مجوز وام های رهنی
پیش بینی: 37.8K
واقعی: 38.0K
14:30
EUR
نشست وزیران اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا
پیش بینی:
واقعی:
16:30
AUD
سخنرانی عضو بانک رزرو استرالیا - Bullock
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص سفارشات کالاهای سرمایه ای غیر دفاعی (ماهانه)
پیش بینی: 0.4%
واقعی:
17:00
USD
شاخص سفارشات کالاهای بادوام (خالص) (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.5%
واقعی: 0.9%
17:00
USD
شاخص سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: -1.4%
واقعی: -1.7%
17:45
EUR
عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا - Coeure
پیش بینی:
واقعی:
17:50
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Carney
پیش بینی:
واقعی:
17:50
USD
سخنرانی رئیس فدرال رزرو - Powell
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (می)
پیش بینی: 86.9
واقعی: 89.1
18:30
USD
شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (می)
پیش بینی: 98.8
واقعی: 98.0
20:15
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
پیش بینی:
واقعی:
20:15
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Kaplan
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی: 859
23:50
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان
پیش بینی:
واقعی:
( امروز ) شنبه۲۶ می ۲۰۱۸
00:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قرارداد های آتی - خالص موقعیت های معاملاتی آتی شاخص S&P 500
پیش بینی:
واقعی:
00:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
00:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر بر بازار کم متوسط زیاد